กิจกรรมท่องเที่ยว
ชวนเที่ยวตรัง
ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : -

เบอร์โทร : +66 7521 5867 , +66 7521 1058 , +66 7521 1085

ใบอนุญาตเลขที่ : -

Share to :
Things to do Details
ตรัง

อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอมซิมบี้ ณ ระนอง)
พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ เจ้าเมืองตรัง เป็นนักคิด นักปกครองมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดตรังให้ก้าวหน้า เป็นบิดายางพาราไทยโดยเฉพาะการนำพันธุ์ยางพาราจากประเทศมาเลเซียเข้ามาเผยแพร่จนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้
 
ศาลเจ้าท่าม กง เยี่ย
สถานที่แห่งนี้เป็นที่สถิตขององค์ยุวเทพท่ามกงเยี่ย ที่ผูหพันกับชาวตรังเชื้อสายจีน ด้วยยุวเทพท่ามกงเยี่ย มีความเป็นเลิศด้านการประทานบุตรแก่ผู้ที่มีลูกยาก คู่รักที่แต่งงานกันแล้วไม่มีบุตร มักจะเดินทางมาขอพรขอบุตร และมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์สามารถบันดาลฝนให้ตกต้องตามต้องการและยังสามารถช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยได้อีกด้วย
 
ศาลเจ้าพ่อกวนอู
ศาลเจ้าพ่อกวนอู หรือโรงพระหลักสอง เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาโดยชาวจีนกวางตุ้ง ซึ่งได้ขอให้พระกวนอูรักษาความเจ็บปวดที่เป็นอยู่เรื้อรัง จนสามารถรักษาจนหายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บดังกล่างได้อย่างน่าประหลาดใจ ภายในศาลเจ้าจะมีบริเวณกว้างใหญ่มากและจัดเป็นสัดส่วน โดยแยกเป็นแต่ละส่วนในการใช้งานทั้งโรงงานอาหาร และสวนหย่อม ที่มีเป็นคติความเชื่อเรื่องสวรรค์ นรก เป็นอุทาหรณ์ให้คนประพฤติแต่ความดี ยึดถือความซื่อสัตว์
 
วัดตันตยาภิรม (เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ)
วัดตันตยาภิรม วัดนี้เดิมชื่อ วัดต้นสะตอ หรือวัดต้นตอ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สังกัดมหานิกาย เป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองตรังอายุกว่า 120 ปี ครั้งหนึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระนามภิไธยย่อ "ภปร" ไว้ที่หน้าบันด้านหน้าอุโบสถ ภายในวัดยังมีเจดีย์ทรงบาตรคว่ำเรียงซ้อน 5 ชั้น ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาหนังเรื่องราวพุทธประวัติ และประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์เมืองตรัง ซึงเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมในวันพระเท่านั้น
 
ศาลเจ้า กิว อ๋อง เอี๋ย
ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดตรัง เป็นสถานที่จัดพิธีกรรมการกินเจ หรือเทศกาลกินผักของจังหวัดตรัง มีเทพเจ้าองค์ต่างๆ อาทิ "องค์กิวอ่องไต่แต่", "ปั่กเต้าแชกุน", "หลั่งกวนไต่เต่", "ตั่วแป๊ะก๋ง", "เจ้าพ่อเสือ" เป็นต้น เป็นศาลเจ้าที่เคารพศรัทธาของชาวจังหวัดตรังเชื้อสายจีน
 
วัดสาริกราม
เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหลวงพ่อกาแก้ว-การาม ในอุโบสถเป็นพระไม้แกะสลักและมีการสร้างรูปปูนปั้นครอบพระพุทธรูปไม้ ลักษณะของพระพุทธรูป เป็นพระปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร หน้าตักกว้าง  60 นิ้ว สูง  101 นิ้ว มีลักษณะคล้ายคลึงกับพระพุทธสิหิงค์จำลองเป็นที่เคารพสักการะและเป็นที่พึ่งพาทางใจของชาวบ้าน
 
ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม
เจ้าพ่อหมื่นรามได้ลงมาประทับทรง และแผ่บารมีช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากส่งผลให้มีผู้มีจิตรศัทธาเจ้าพ่อหมื่นนามเป็นจำนวนมาก ต่อมาจึงมีการทำพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อหมื่นรามให้สถิตย์อยู่ที่เมืองตรังนี้เป็นการถาวร
 
วัดประสิทธิชัย (วัดท่าจีน)
วัดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี เป็นวัดสังกัดมหานิกายมี  "พระปู่" และ "พระย่า" ปูชนียวัตถุคู่บ้านคู่เมืองตรังประดิษฐานอยู่ใกล้กันมีรูป "ยายไอ" ชาวบ้านที่นี่มักมาบนบานศาลกล่าวให้หายป่วยไข้ และเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อเสมือนจริงของพระเกจิอาจารย์ หลวงพ่อวัน จันทสโร เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของชาวเมืองตรัง
 
ศาลหลักเมือง
เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวตรังทั่วไปจนเกิดความเชื่อถือศรัทธาในทางความศักดิ์สิทธิ์มีการบนบานศาลกล่าวอยู่เสมอ ทุกวันนี้ความเชื่อถือศรัทธาต่อศาลหลักเมืองยังคงสือทอดต่อๆมา ผู้คนที่ผ่านไปมากมักยกมือไหว้คาราวะหรือแวะสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะศาลหลักเมืองเป็นสิ่งสำคัญคู่บ้านคู่เมืองตรังมานานกว่า 100 ปี
 
วัดตรังภูมิพุทธาวาส
วัดเก่าแก่วัดหนึ่งในอำเภอกันตัง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2436 ในสมัย ร.5 โดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ พระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งสร้างด้วยหินอ่อน มีพุทธลักษณะคล้ายศิลปะพม่าขนาดพระเพลา กว้าง 43 นิ้ว พร้อมด้วยพระอัครสาวก ซ้ายขวาอีก 2 องค์ ซึ่งสร้างด้วยหินอ่อนเช่นกัน โดยตามหลักฐานพระประธานดีงกล่าวนั้น พระยารัษฎานุประดิษฐ์ได้นำมาจากเมืองปีนึง ประเทศมาเลเซียโดยทางเรือ เมื่อสมัย 100 กว่าปีมาแล้ว
 
วัดย่านซื่อ (หลวงพ่อท่านอินทร์)
วัดย่านซื่อ สร้างขึ้นโดยขุนสุนทร ร่วมกับประชาชนสร้างขึ้นได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย และเป็นที่ประดิษฐานของรูปหล่อเสมือนจริงของหลวงพ่อท่านอินทร์ อินทรสโร ซึ่งเป็นพระสงห์ที่ประชาชนเคารพบูชามาก มีความศักดิ์สิทธิ์ มีคาถาอาคม และเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวตรัง
 
วัดภูเขาทอง
เป็นวัดที่มีอายุยาวนานนับพันปี เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณปางปรินิพพาน สร้างสมัยศรีวิชัย ลักษณะเด่นคือเป็นพระพุทธรูปองค์เดียวในประเทศไทยที่ก่อสร้างเป็นแบบพระพุทะรูปทรงเครื่องโดยพระเศียรสวมเทริดมโนราห์ตามศิลปะของภาคใต้ เชื่อกันว่า เทริด เป็นเครื่องประดับที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นของสูง กรมศิลปากรจดทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว
 
วัดเจดีย์บัวเงินบัวทองภูเขาพระยอด
เจดีย์เงินบัวทอง มีพระยอดประดิษฐานอยู่บนยอดเนินภายในวัด วัดเจดีย์บัวเงินบัวทองนี้เป็นสถานที่สงบอารมณ์ สงบจิต ทำจิตใจให้มีความสุข ทางขึ้นจะมีบันไดขึ้นไป 250 ขั้น ช่วงระหว่างบันไดมีระฆังให้สั่นระหว่างเดินขึ้นหรือเดินลงอีกด้วย ไปถึงยอดเขาแล้วสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงาม เหมาะกับบรรยากาศที่ควรนั่งสมาธิหรือ ทำจิตใจให้สงบ
 
ทวดหลักเขต
บนถนนสายตรัง-พัทลุง ข้ามเขาบรรทัด ตรงจุดที่อยู่สูงสุดของถนนสายนี้ คือเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างจังหวัดตรังกับพัทลุง เชื่อกันมาแต่ครั้งโบราณว่าตรงนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอยู่คือ "ทวดหลักเขต" ผู้ใช้เส้นทางสายนี้เป็นประจำจะชะลอรถเพื่อคารวะทวดหลักเขตในจุดนี้เสมือนเป็นเครื่องเตือนสติในการขับรถ
อ่านต่อ
สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :