กิจกรรมท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ จังหวัดตราด
ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ : ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ จังหวัดตราด -

ที่อยู่ : อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

เบอร์โทร : +66 3959 7259, +66 3959 7260

ใบอนุญาตเลขที่ : -

Share to :
Things to do Details
ตราด

ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

อำเภอเมืองตราด

- กลุ่มการท่องเที่ยวนิเวสตำบลห้วยแร้ง 40 หมู่ที่2 ตำบลห้วยแร้ง ชุมชนที่มีความเป็อยู่แบบพอเพียง ใช้ "ข้าวห่อกาบหมาก"เป็นภาชนะใส่อาหาร ซึ่งกลายเป็นวิสาหกิจชุมชน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 08 9984 8044, 08 9247 6148

- ท่องเที่ยวนิเวศชุมชนอนุรักษ์คลองบางพระ ถนนเจริญนคร ตำบลบางพระ เป็นชุมชนเรือนแถวไม้เก่าที่เคยเป็นร้านค้านับร้อยคูหาที่ถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารและเกสต์เฮาส์ และร้านกาแฟในปัจจจุบัน

อำเภอแหลมงอบ

- ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำเชี่ยว 42 หมู่ที่1 ตำบลน้ำเชี่ยว เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ชมระบบนิเวศป่าชายเลน และชมการทำ"งอบน้ำเชี่ยว" และแวะซื้อผลผลิตจากการประมง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 3959 3379, 08 6777 5033, 08 4892 5374

- ศูนย์การเรียนรู้และศึกษาระบบนิเวศหาดทรายดำและป่าชายเลน หมู่ที่6 ตำบลแหลมงอบ เป็นหาดทรายดำ 1 ใน 5 ของโลก ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าสามารถรักษาโรคได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 08 9605 1614, 08 1587 6427

 

อ่านต่อ
สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :