กิจกรรมท่องเที่ยว
ล่องเรือชมวิถีชีวิต
ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ : ล่องเรือชมวิถีชีวิต -

ที่อยู่ : อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เบอร์โทร : +66 3251 3885, +66 3251 3845, +66 3251 3871

ใบอนุญาตเลขที่ : -

Share to :
Things to do Details
ประจวบคีรีขันธ์

ล่องเรือชมวิถีชีวิต

     ล่องเรือแม่น้ำปราณ แม่น้ำปราณบุรีมีต้นกำเนิดจากผืนป่าแก่งกระจานไหลผ่านเทือกเขาในด้านตะวันตกก่อนไหลลงสู่ทะเลที่ปากน้ำปราณบุรี นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือหางยาวชมทัศนียภาพตลอดลำน้ำไปจนถึงปากน้ำปราณบุรีได้ซึ่งจะผ่านศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ศาลเจ้าแม่ทับทิม ไร่สับปะรดและหมู่บ้านชาวประมง ระหว่างทางชมนกนานาชนิดใช้เวลาในการล่องประมาณ 3 ชั่วโมง ลงเรือที่บริเวณป่าชายเลน ซึ่งเดินจากวนอุทยานแม่น้ำปราณไปประมาณ 500 เมตร ค่าเช่าเรือ 1,000 บาทต่อลำ (ลำละ 8 คน) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 08 3849 7061, 08 6389 7216 

อ่านต่อ
สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :