กิจกรรมท่องเที่ยว
ล่องแม่น้ำกก ท่าตอน-เชียงราย
ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ : ล่องแม่น้ำกก ท่าตอน-เชียงราย -

ที่อยู่ : อำเภอฝาง จังหวัดเชียงราย

เบอร์โทร : +66 5371 7433 , +66 5374 4674, +66 5374 4675

ใบอนุญาตเลขที่ : -

Share to :
Things to do Details
เชียงราย

ล่องแม่น้ำกก ท่าตอน-เชียงราย
ท่าตอนเป็นหมู่บ้านริมแม่น้ำกก เหนือขึ้นไปจากอำเภอฝาง 24 กิโลเมตร จากเชียงใหม่มีรถประจำทางออกจากประตูช้างเผือกไปฝางใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง จากนั้นมีรถสองแถววิ่งประจำระหว่างฝางกับท่าตอน ใช้เวลา 30 นาที และจากท่าตอนมีเรือหางยาวบริการถึงเชียงราย ออกจากท่าตอน เวลา 12.30 น. ถึงเชียงราย เวลา 16.30 น. และจากเชียงรายเวลา 10.30 น. ถึงท่าตอน เวลา 15.30 น. ระยะทาง 80 กิโลเมตร ค่าโดยสารคนละ 350 บาท ถ้าหากต้องการเช่าเรือเหมาลำ ราคา 2,200 บาท นั่งได้ 8 คน ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ชมรมเรือบ้านท่าตอน โทร. 05305 3727 นอกจากนี้ยังมีบริการล่องแพตามลำน้ำกกจากท่าตอนไปเชียงรายใช้เวลา 2 วัน 1 คืน ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ร้านชาวแพ  (ทิพย์แทรเวล) 211 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5345 9312, 08 1981 1780 หรือที่ ท่าตอนทัวร์ โทร. 0 5337 3143, 08 9851 7072 ที่ท่าตอนมีรีสอร์ทและเกสต์เฮาส์ 4-5 แห่ง  หรือจะพักที่อำเภอฝางก็ได้
 
จุดท่องเที่ยวทางน้ำ จากท่าตอน-เชียงราย พระธาตุสบฝาง (อำเภอฝาง) อาข่าบ้านแม่สลัก (เขตแดนเชียงใหม่-เชียงราย) บ้านใหม่ (หมู่บ้านไทยใหญ่) บ้านเมืองงาม (หมู่บ้านกะเหรี่ยง) บ้านผาใต้ (หมู่บ้านมูเซอ) บ้านจะคือ (หมู่บ้านมูเซอ) บ้านผามูบใหม่ (หมู่บ้านมูเซอใหม่) โป่งน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร (หมู่บ้านกะเหรี่ยงมีบริการนั่งช้าง)
-เรือท่องเที่ยว ติดต่อท่าเรือซีอาร์ โทร. 0 5375 0009 หรือท่าตอนเชียงใหม่ โทร. 0 5337 3224
-นั่งช้างท่องเที่ยว รอบหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร 30 นาที 300 บาท/ เชือก (นั่งได้ 2 คน) โทร. 08 7176 2090, 08 1706 9066
-ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำกก ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ แม่กกลาฟติ้ง โทร. 08 6186 8525, 08 8258 0590
 
อ่านต่อ
สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :