กิจกรรมท่องเที่ยว
เดินป่าจังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ : เดินป่า จังหวัดเชียงใหม่ -

ที่อยู่ : อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทร : +66 5324 8604, +66 5324 8607

ใบอนุญาตเลขที่ : -

Share to :
Things to do Details
เชียงใหม่

เดินป่า จังหวัดเชียงใหม่
สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางป่าไม้นานาพันธุ์ ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเขา ที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เส้นทางเดินป่า และศึกษาธรรมชาติที่มีชื่อเสียง ได้แก่ กิ่วแม่ปาน อ่างกาหลวง ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวงเชียงดาว เป็นต้น
 
อ่านต่อ
สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :