headline
ข่าวอัพเดท
การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560
Published date : 23 พฤศจิกายน 2559
Thailand Tourism Awards 2017

การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญชวนองค์กร หน่วยงานและผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยร่วมส่งผลงานด้านการท่องเที่ยวเข้าประกวด รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 (Thailand Tourism Awards)

รางวัลอันทรงคุณค่าที่จะมอบให้กับแหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่มีคุณภาพ รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แบ่งการประกวดออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

2. ประเภทรายการนำเที่ยว

3. ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว

4. ประเภทแหล่งท่องเที่ยว

5. ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

เปิดรับสมัครผลงานวันนี้-16 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครที่ http://tourismawards.tourismthailand.org