ข่าวอัพเดท
ทดลองเปิดด่านฯ 24 ชั่วโมง พรมแดนไทย-มาเลเซีย อ.สะเดา-บูกิตกายูฮีตัม รัฐเกดะห์ มาเลเซีย
Published date : 18 มิถุนายน 2562

ทดลองเปิดด่านฯ 24 ชั่วโมง พรมแดนไทย-มาเลเซีย อ.สะเดา-บูกิตกายูฮีตัม รัฐเกดะห์ มาเลเซีย ซึ่งจะทำให้การค้าและการขนส่งขยายตัว

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เป็นการทดลองเปิดเวลาทำการด่านฯ 24 ชั่วโมง เป็นวันแรกซึ่งมีระยะทดลอง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน ถึง 16 กันยายน 2562 โดยจะครอบคลุมเฉพาะการขนส่งสินค้าและพัสดุ โดยประเภทรถจะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถพ่วง และจำกัดคนบนรถเพียง 2 คนเท่านั้น คือคนขับรถและผู้ช่วยคนขับรถ ซึ่งการขยายเวลาทำการ จะส่งผลให้ปริมาณการค้าและการขนส่งข้ามแดนขยายตัว เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถขนส่งสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง และทำให้ผู้ประกอบการสามารถส่งสินค้าไปยังปลายทางได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรเน่าเสียง่าย นอกจากนี้ สินค้าที่ขนส่งผ่านด่านสะเดาไม่เพียงแต่เป็นสินค้าที่ส่งไปยังมาเลเซีย แต่ส่วนใหญ่ถูกส่งไปยังท่าเรือปีนัง เพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่สามทั้งในและนอกภูมิภาค ทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการและความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติด้วย

สินค้าที่ส่งออกสำคัญของไทยที่ผ่านด่านศุลการกรสะเดา ได้แก่ ยางธรรมชาติ , เครื่องประมวลผลข้อมูล , ส่วนประกอบเครื่องจักร , เครื่องสันดาปภายใน และสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องประมวลผลข้อมูล , อุปกรณ์เกี่ยวกับการบันทึกเสียง , ส่วนประกอบเครื่องจักร และเครื่องยนต์สันดาป 

การเปิดด่านศุลกากรฯ ตลอด 24 ชั่วโมง ครั้งนี้ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จในการร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้สะท้อนถึงความร่วมมืออย่างจริงจังเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายแดน ภาคใต้ของไทยและรัฐทางภาคเหนือของมาเลเซีย เพื่อให้เกิดความเจริญ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยด้วย