headline
ข่าวอัพเดท
ททท. นครราชสีมา ขอเชิญชมการแสดงมินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย
Published date : 7 กุมภาพันธ์ 2560
เปิดให้เข้าชมการแสดงฟรี!

 

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านชมการแสดง “มินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย” วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00-20.00 น. ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

          นางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานนครราชสีมา เผยว่า นี่คือการแสดงนาฏการที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม การแสดง “มินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย” วิมายะนาฏการ เป็นการแสดงประกอบแสง-เสียงขนาดเล็ก เพื่อบอกเล่าถึงความเจริญรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีตกาลของเมืองพิมายและอารยธรรมขอมโบราณ “ปราสาทหินพิมาย” 

          กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้มาเยือนจากผู้เฒ่าผู้แก่ชาวพิมาย นำชมความสวยงามของศาสนสถานสมัยอาณาจักรขอมโบราณภายในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย โดยยุวมัคคุเทศก์จากโรงเรียนพิมายวิทยา ชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยพื้นบ้านชุด รำบายศรีสู่ขวัญ และรำจับกรับ จากนั้นนำทุกท่านชมสุดยอดการแสดง ชมการแสดงประกอบแสง-เสียงขนาดเล็ก “วิมายะนาฏการ” ที่เป็นการแสดงที่จินตนาการจากเรื่องราวของภาพจำหลักในปราสาทหินพิมายออกมาเป็นนาฏลีลา แสดงต่อเนื่องหลายชุด เริ่มต้นจากฉากสร้างปราสาทหินพิมาย รำมวยโบราณ รำดึงครกดึงสาก รำตั๊กแตน ลาวกระทบไม้ ขบวนแห่พระพุทธบูชาและระบำพิมาย โดยนักแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป นครราชสีมา และโรงเรียนพิมายวิทยา ในค่ำคืนวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00-20.00 น. ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ททท.เปิดให้เข้าชมการแสดงฟรี ! 


การแสดงประกอบแสงเสียงขนาดเล็ก “วิมายะนาฏการ” 

เนื้อเรื่องย่อและจุดเด่นของการแสดง

          เป็นการแสดงประกอบแสง-เสียงขนาดเล็ก “วิมายนาฏการ” เพื่อบอกเล่าถึงความเจริญรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีตกาลของเมืองพิมายและอารยธรรมขอมโบราณ

กิจกรรมภายในงาน
          - การต้อนรับของชาวพิมาย ด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญแด่ท่านผู้มาเยี่ยมเยือน
          - นำชมสถาปัตยกรรมล้ำค่า ศิลปะสมัยอาณาจักรขอมโบราณภายในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย (โดยยุวมัคคุเทศก์จากโรงเรียนพิมายวิทยา)
          ชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยพื้นบ้านชุดรำบายศรีสู่ขวัญและรำจับกรับ จากนั้นนำทุกท่านชมสุดยอดการแสดง ชมการแสดงประกอบแสง-เสียงขนาดเล็ก “วิมายะนาฏการ” ที่เป็นการแสดงที่จินตนาการจากเรื่องราวของภาพจำหลักในปราสาทหินพิมายออกมาเป็นนาฏลีลา แสดงต่อเนื่องหลายชุด เริ่มต้นจากฉากสร้างปราสาทหินพิมาย รำมวยโบราณ รำดึงครกดึงสาก รำตั๊กแตน ลาวกระทบไม้ ขบวนแห่พระพุทธบูชาและระบำพิมาย โดยนักแสดงจากวิทยาลัยนาฎศิลป นครราชสีมา และโรงเรียนพิมายวิทยา ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สุดพิเศษ...กับกิจกรรมความแซ่บของการจัดงาน
          ททท. สำนักงานนครราชสีมา ขอเรียนเชิญท่านที่เป็นเดินทางมาเป็นคณะเข้าร่วมการจัดกิจกรรม เพื่อศึกษาเรียนรู้สินค้าทางการท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมการแสดงวิถีชีวิตชุมชน ณ แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท อำเภอโนนสูง กิจกรรมการแสดงประกอบแสง-เสียง วิมายนาฏการ ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดย ททท. พร้อมประสานอำนวยความสะดวก ประสานงานพื้นที่ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม ซึ่งกำหนดเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
          1. ผู้ร่วมเดินทาง ไม่น้อยกว่า 35 คน โดยเน้นกลุ่มผู้สูงวัย ฯลฯ
          2. แจ้งรายละเอียดการเดินทาง พร้อมรายชื่อผู้ร่วมเดินทาง และขอให้ติดต่อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา โทรศัพท์ 0 4421 3666, 0 4421 3030 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา

 


ภาพบรรยากาศการจัดแสดงมินิไลท์ แอนด์ ซาวด์พิมาย
 


บรรยากาศการต้อนรับเข้าสู่ปราสาทหินพิมาย ผู้เฒ่าผู้แก่ผูกแขนต้อนรับ
 


กิจกรรมการแสดง