ข่าวอัพเดท
ททท. เชิญชมขบวนแห่พิธีเปิด “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” ปี 2561
Published date : 10 พฤศจิกายน 2560
ขบวนแห่พิธีเปิด “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” ปี 2561 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00-20.00 น. ณ บริเวณด้านหน้า ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ ถนนพระรามที่ 1

       

ความเป็นมา
          รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติมีมติให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018” เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562 วัตถุประสงค์ คือเน้นการท่องเที่ยวให้เป็นอุตสาหกรรมเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยาและการต่างประเทศ มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับชั้นนำของโลก มีการเจริญเติบโตบนพื้นฐานของความเป็นไทย และกระจายรายได้สู่ชุมชน ททท. จึงได้จัดกิจกรรมระดับโลก เช่น AIRRACE 1 WORLD CUP 2017, The 50th Anniversary of ASEAN International FleetReview 2017, UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ฯลฯ นอกจากนี้ยังเน้นส่งเสริมกิจกรรมที่มีเสน่ห์มีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น รัฐบาลจึงได้วางแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างรายได้และความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ จึงมีนโยบายการจัดกิจกรรมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สร้างคุณค่าและรักษาจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมอัตลักษณ์ความเป็นไทย และกำหนดแผนการจัด “ขบวนท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” เพื่อเปิดปี “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” อย่างเป็นทางการ

 

ขบวนที่ 1 ขบวนตราสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย

          รถขบวนจะประกอบด้วยตราสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยวไทยประดับไฟสวยงาม ร่วมขบวนโดยนางเอกชื่อดัง คุณนิษฐา (มิว) จิรยั่งยืน เป็นนางประทุมวดี อัญเชิญตราสัญลักษณ์บนดอกบัวในสระโบกขรณี สื่อถึงสายสัมพันธ์ จะทำให้เราทุกคนมีความห่วงใยรักใคร่และผูกพันต่อกันอย่างแนบแน่น เพราะความรักใคร่ปรองดองของไทยจะทำให้มีความสุข พร้อมขบวนการแสดงพิธีเปิด โขน ตอน บทพากษ์พระอินทร์ชมเมือง เสมือนดั่งการเสด็จ ลงมาของเหล่าเทพเทวดา เพื่อร่วมปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างอย่างยืน โดยพระอินทร์เสด็จมาบนหลังช้างเอราวัณ ซึ่งช้างยังเป็นสัตว์มงคลคู่พระบารมี สัตว์มงคลประจำประเทศ สัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับตราสัญลักษณ์ ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

 

ขบวนที่ 2 ขบวนประเพณีไทย 5 ภาค
รถนำประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมไทยและประติมากรรมในประเพณีไทยทั้ง 5 ภาค ประกอบด้วย


ภาคเหนือ

          จำลองวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบการแสดงฟ้อนเมือง และประเพณีรับพระธาตุเจ้าเข้าเวียง จำลองขบวนอัญเชิญพระธาตุเจ้าศรีจอมทองเข้าเวียงเชียงใหม่ในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง พร้อมการแสดงฟ้อนเมืองเอกลักษณ์ประภาคเหนือ พร้อมชนชาติไทยยวน ไทลื้อ ไทลาว ไทเขิน อัญเชิญเสลี่ยงสักการะพระธาตุ ซึ่งเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระสมโภชเมืองเชียงใหม่และสมโภชพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง 550 ปี ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี

 


ภาคใต้

          จำลองวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบกับการแสดงโนรา และประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ จำลองประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ วันสำคัญทางศาสนา ชาวนครได้ร่วมมือร่วมใจกัน แล้วจัดเป็นขบวนแห่ผ้าขึ้นห่มพระบรมธาตุเจดีย์ เรียกว่า “ผ้าพระบฏ” เรียกว่า “แห่พระบฏขึ้นธาตุ” ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุของเมืองนครศรีธรรมราช จึงมีปีละ 2 ครั้ง คือ ในวันเพ็ญเดือน 3 (วันมาฆบูชา) และในวันเพ็ญเดือน 6 (วันวิสาขบูชา) สืบมาจนทุกวันนี้ ขบวนประกอบการแสดงหมู่มวลโนรา พรานบุญ และโพน ศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของทางภาคใต้

 


ภาคตะวันออก

          จำลองประเพณีแห่ปราสาทกองข้าว จังหวัดชลบุรี การจำลองประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรี โดยช่วงเทศกาลสงกรานต์ศรีมหาราชากองข้าวของทุกปี ชาวบ้านจะนัดหมายกันมา นำสำรับข้าวปลาอาหารทั้งคาวหวานมากองรวมกันและล้อมวงรับประทานอาหารร่วมกัน โดยกำหนดจัดงานประเพณีวันที่ 19-21 เมษายน ของทุกปี ภายในขบวนรับชมการแสดงแตรวง มีการร้องรำทำเพลง การละเล่นสนุกสาน และการแสดงเกษตรกรขวัญข้าว

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          จำลองพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประกอบกับการแสดงรำภูไท จำลองพระธาตุพนมเป็นเจดีย์ สำคัญทางพระพุทธศาสนา ในภาคอีสาน งานนมัสการพระธาตุพนม ซึ่งเป็นประเพณีสืบต่อกันมาแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน จะจัดในวันเพ็ญ เดือน 3 ของทุกปี โดยถือเอาวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันแรกของงาน และไปสิ้นสุดในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 ภายในขบวนประกอบด้วยสาวงามฟ้อนภูไท เรณูนคร จังหวัดนครพนม ประกอบดนตรีพิณแคน อย่างครื้นเครง

 

ภาคกลาง

          จำลองประเพณีสงกรานต์มอญสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบกับการแสดงกลองยาวจำลอง ประเพณีสงกรานต์มอญสังขละบุรี” ของชาวไทยเชื้อสายมอญแห่งอ าเภอสังขละบุรี งานจัดทั้งหมด 5 วันด้วยกัน โดยยึดถือวันตามปฏิทินสงกรานต์ของทุกปี มีการแสดงรำโทนกลองยาว และชาวมอญร่วมเทินสำรับเข้าวัดวังก์วิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี

 

ขบวนที่ 3 อรรถรสไทย

          ประกอบไปด้วยการจำลองอาหารคาวหวานทั้ง 5 ภาคทั่วประเทศ และเครื่องปรุงที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมาประดับรถ เช่น ต้มยำกุ้ง ส้มตำ ข้าวซอย ขับกล่อมเสภาเครื่องคาวหวาน โดยคุณเก่ง ธชย ประทุมวรรณ และพบกับจานเด็ดตำรับไทยสร้างสรรค์จากวัตถุดิบครัวตำรับไทยสู่ครัวโลก โดย Innovation Thai chef เชฟปิง คุณสุรกิจ เข็มแก้ว ที่จะมาร่วมแสดงกับเหล่าเชฟ และStreet Food มากมาย

 

ขบวนที่ 4 สีสันเทศกาล
 

          นำเทศกาลหลากสีสันจากทั่วทุกภาคที่จัดขึ้นในประเทศไทย มานำเสนอให้เห็นถึงความสนุกสนาน และสีสันของเทศกาลในเมืองไทย เช่น งานเทศกาลผีตาโขน ในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน จังหวัดเลย งาน Thailand International Kite Festival งาน เทศกาล Ballon International ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมรับชมสีสันการแสดงบนท้องถนน และการแสดง Magic Box ผสมผสานการ Mapping ที่จะสร้างสีสันให้กับเมืองไทย

 

ขบวนที่ 5 กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism)

          จำลองสนามแข่ง Motor GP ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของเมืองไทย ร่วมขบวนมาด้วยรถแข่งและเหล่านักกีฬาที่มาร่วมในขบวนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีของการแข่งกีฬาระดับโลก อย่าง AIR RACE 1 WORLD CUP 2017, The 50th Anniversary of ASEAN International Fleet Review 2017, Amazing Thailand Marathon Bangkok 2018 พร้อมรับชมการแสดงจากปอมปอมเชียร์ ประกอบวง Marching Band สุดยิ่งใหญ่

 

ขบวนที่ 6 ขบวนเจ้าบ้านที่ดี

          การจำลองเครื่องบินที่จะบินลงสู่เมืองไทย และพบกับการต้อนรับอันแสนอบอุ่น เปี่ยมด้วยรอยยิ้ม และอัธยาศัยไมตรีจากชาวไทยทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานสายการบิน ตำรวจท่องเที่ยว พนักงานที่อยู่ในสายอาชีพการบริการต่าง ๆ คณะเจ้าบ้านที่ดี ทั้งผู้ใหญ่และเยาวชน รวมถึงชาวไทยทุกคนที่พร้อมจะเป็นเจ้าบ้านที่ดี ที่จะสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ประกอบการแสดง Flash Dance ที่จะสร้างสีสัน และแสดงออกถึงความสนุกสนาน ความมีน้ำใจไมตรีของคนไทยทั้งประเทศ

 

ข้อมูลการปิดเส้นทางการจราจร
          ข้อมูลการปิดเส้นทางการจราจรขบวนปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ปิดช่องทางเส้นพระราม 1 (ขาออก)ฝั่งสยามดิสคัฟเวอรี่ จากแยกปทุมวัน ถึงสยามพารากอน แยกเฉลิมเผ่า ปิดเวลา 17.00-21.00 น. 
          ส่วนเส้นทางการจราจรฝั่งพระราม 1 (ขาเข้า) เปิดให้ใช้ได้ตามปกติ รวมถึงรถที่มาจากสะพานหัวช้างสามารถวิ่งตรงเข้าเส้นพญาไท ผ่านหน้ามาบุญครอง หรือเลี้ยวขวาผ่านหน้าสนามกีฬาแห่งชาติได้เช่นเดียวกัน

 


 
การจอดแสดงรถประดับไฟฟ้า
          การแสดงรถประดับไฟฟ้าจะจอดแสดงในวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00-21.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6