ข่าวอัพเดท
มหัศจรรย์แซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2561
Published date : 27 กันยายน 2561
ททท. ขอเชิญร่วมเรียนรู้วิถีไทย วิถีถิ่นสุรินทร์ ในงาน “มหัศจรรย์แซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2561”

          จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ กำหนดจัด “งานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2561” ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร์ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมของชาวสุรินทร์ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณของจังหวัด ทั้งในอดีตและปัจจุบันพร้อมกัน พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์

          นางสาวบุญยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ เปิดเผยว่าประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ เป็นประเพณีที่ชาวสุรินทร์ที่มีเชื้อสายเขมรที่ไปทำงานในพื้นที่ต่าง ๆ จะเดินทางกลับมาหาครอบครัวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ โดยมีความเชื่อว่าเมื่อถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 ประตูยมโลกจะเปิด เพื่อให้ผู้รับกรรมที่อยู่ในนรกสามารถเดินทางมาเยี่ยมญาติได้ ชาวเขมรจะจัดทำอาหาร ขนม ข้าวต้ม ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลที่วัด ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 และเชื่อว่าผีจะออกมาจากยมโลกได้ 15 วัน หลังจากนั้นต้องกลับไปรับกรรมในยมโลกตามเดิม การประกอบพิธีแซนโฎนตาแต่ละบ้านจะเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ต่าง ๆ ทั้งอาหารคาว-หวาน ผลไม้ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเซ่นไหว้ศาลปู่ตาประจำหมู่บ้าน เซ่นไหว้ศาลพระภูมิประจำบ้าน ประกอบพิธีกรรมแซนโฎนตาที่บ้าน และประกอบพิธีกรรมที่วัด โดยการทำเช่นนี้เพื่อให้บรรพบุรุษรับผลบุญกุศลที่อุทิศไป ทำให้บ่วงกรรมที่มีบรรเทาลง ซึ่งชาวเขมรยึดถือประเพณีนี้สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ด้วยความเชื่อที่ว่าถ้าในยุคของตนได้แซนโฎนตาให้แก่ผีบรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ ไปแล้ว รุ่นลูกจะต้องแซนโฎนตาให้ตนเหมือนกัน เพื่อให้ลูกหลานต้องปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันไปไม่มีสิ้นสุด

          จังหวัดสุรินทร์ จึงได้กำหนดจัดงานมหัศจรรย์แซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2561 ในวันที่4 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร์ ภายในงานมีกิจกรรมดังนี้ 
          09.00 น. เป็นต้นไป ชมการแสดงนิทรรศการมีชีวิตประวัติความเป็นมาของประเพณีแซนโฎนตา การสาธิตทำขนมพื้นเมืองที่ชาวสุรินทร์นิยมทำเพื่อประกอบการแซนโฎนตา (ณ บริเวณเวทีไผทสราญ) การแข่งขันขูดมะพร้าว 
          15.30 น. ชมขบวนแห่แซนโฎนตา
          16.30 น. พิธีจูนโฎนตาและพิธีแซนโฎนตา 
          18.30 น. ชมการแสดง “ชุดมหัศจรรย์แซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ”

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ โทรศัพท์ 0 4451 4447-8 โทรสาร 0 4451 8530 อีเมล tatsurin@tat.or.th เว็บไซต์ http://www.tourismthailand.org/surin เฟซบุ๊ก  www.facebook.com/TATSurinOffice หรือโทร. 1672