ข่าวอัพเดท
Thailand Rice Festival 2018
Published date : 19 ธันวาคม 2561

เทศกาล Thailand Rice Festival 2018 จัดขึ้น ณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 19-24 ธันวาคม 2561 มีการออกร้านของภูมิภาคต่าง ๆ จำหน่ายข้าวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสินค้าที่แปรรูปจากข้าว และสินค้าโอทอป