ข่าวอัพเดท
เปิดเผยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากร่าง พ.ร.บ. ททท.
Published date : 15 มกราคม 2562

เปิดเผยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากร่าง พ.ร.บ. ททท. (ฉบับที่..) พ.ศ. ...

1. รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ฉบับที่...) พ.ศ. ...  Click Here

2. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... Click Here