ข่าวอัพเดท
ประกาศกรมการท่องเที่ยว
Published date : 4 มีนาคม 2562

ประกาศกรมการท่องเที่ยว 
เรื่อง จัดตั้งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางและสาขา

          ด้วยกรมการท่องเที่ยว ได้ปรับโครงสร้างสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางและสาขา 16 แห่ง เป็น 7 แห่ง ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ประชาชนทั่วไป สามารถเข้ารับบริการได้ตามสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางและสาขา ตามประกาศกรมการท่องเที่ยว

          ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง จัดตั้งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางและสาขา ได้ที่ http://www.tourism.go.th/assets/portals/1/news/2127/1.pdf