ข่าวอัพเดท
งานเทศกาลสีสันบอลลูนนานาชาติ @ หาดใหญ่
Published date : 29 เมษายน 2562
งานเทศกาลสีสันบอลลูนนานาชาติ @ หาดใหญ่ (International Balloon Festival @ Hat Yai) ณ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน “เทศกาลสีสันบอลลูนนานาชาติ @ หาดใหญ่” (International Balloon Festival @ Hat Yai) เพื่อสร้างกิจกรรมพิเศษระดับนานาชาติในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เสริมสร้างภาพลักษณ์และความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตลาดระยะใกล้จากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ อันจะก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่พื้นที่และการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ณ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562

          บอลลูนที่เข้าร่วมงาน มีจำนวน 15 ลูก จากทุกภูมิภาคทั่วโลก เช่น ประเทศไทย เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน บราซิล สเปน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เวียดนาม ประกอบด้วย 
          Normal Shape 3 ลูก ได้แก่ Amazing Thailand จากประเทศไทย Painting จากเนเธอร์แลนด์ Peggy จากเวียดนาม
          Special Shape 9 ลูก ได้แก่ Saga Ebisu จากญี่ปุ่น OH Bear จากไต้หวัน Bidu จากบราซิล Elvis จากบราซิล Farmer Pig จากบราซิล Busby จากอังกฤษ Wil the Police จากสหรัฐอเมริกา Bundit จากสหรัฐอเมริกา Gnome จากสเปน
          และ Mini Balloon 3 ลูก ได้แก่ Sukjai, Plai Puak, Lopoh จากประเทศไทย

          กิจกรรมภายในงาน แบ่งเป็นช่วงเช้า เวลา 6.00-8.00 น. และช่วงเย็น เวลา 17.00-22.00 น. ดังนี้

          ช่วงเช้า
          - Morning Free Flight การบินบอลลูนเพื่อสร้างกระแสและเชิญชวนให้เกิดการเดินทางเข้าร่วมงาน 
          - Balloon Tethering การลอยบอลลูนในจุดที่กำหนด ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
          - Walk-in Balloon ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าไปเรียนรู้โครงการภายในลูกบอลลูน โดยมีนักบินบอลลูนให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและเกร็ดความรู้ต่าง ๆ
          - Balloon Display เป็นการลอยบอลลูนภายในสนามเพื่อสร้างสีสันกับกิจกรรมแชะแชร์

          ช่วงเย็น
          - Balloon Night Glow กิจกรรมไฮไลต์ของงาน เป็นการโชว์บอลลูนประกอบแสง เสียง ที่น่าตื่นตา ตื่นใจ
          - Balloon Tethering การลอยบอลลูนในจุดที่กำหนด ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
          - Walk-in Balloon ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าไปเรียนรู้โครงการภายในลูกบอลลูน โดยมีนักบินบอลลูนให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและเกร็ดความรู้ต่าง ๆ
          - Balloon Display เป็นการลอยบอลลูนภายในสนามเพื่อสร้างสีสันกับกิจกรรมแชะแชร์
          - การจำหน่ายอาหารและกิจกรรมการแสดงบริเวณหน้าสนามกีฬา


สอบถามข้อมูลได้ที่
งานสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษ
กองสร้างสรรค์กิจกรรม ฝ่ายกิจกรรม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
โทรศัพท์ 0 2250 5500 ต่อ 3464-68
โทรสาร 0 2652 8210