จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช เป็นเมืองที่มีอดีตอันยาวนานมีวิวัฒนาการต่อเนื่อง ซึ่งปรากฎหลักฐานทางประวัติศาสตร์แสดงถึงการดำรงอยู่ของชุมชนตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์สืบมาจนถึงปัจจุบัน ผ่านความเจริญรุ่งเรืองมาหลายยุคหลายสมัย เกิดเป็นศิลปวัฒนธรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมือง และสืบทอดรักษาไว้จนปัจจุบัน อ่านต่อ

บ้านคีรีวง เป็นชุมชนเก่าแก่โอบล้อมด้วยขุนเขาและสายน้ำ ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่สุขสงบ เป็นสังคมแบบเครือญาติ ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติ ภูเขา น้ำตก พรรณไม้ และสัตว์ป่า อาชีพหลักคือการทำสวนผลไม้ผสม เรียกว่า “สวนสมรม” เช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ ชุมชนบ้านคีรีวง แบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มมัดย้อม กลุ่มสมุนไพร กลุ่มจักสานกะลามะพร้าว กลุ่มแปรรูปน้ำผลไม้ กลุ่มไวน์และกลุ่มทุเรียนกวน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวก็มักจะซื้อเป็นของฝากกันอยู่เสมอ เนื่องจากสินค้าราคาไม่แพงและมีคุณภาพ บ้านคีรีวงเป็นแหล่งอากาศที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่กรมควบคุมมลพิษได้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ฉะนั้นอย่ารีรอมาสูดโอโซนให้เต็มปอด เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านและท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ อ่านต่อ

ถ้าคุณมีโอกาสสักการะสักครั้งในชีวิต ความเจริญก้าวหน้าจะผลิดอกออกผลตามมาในทุกๆด้าน แม้เมืองนครศรีธรรมราชจะมีความผสมผสานทั้งศาสนาพุทธและพราหมณ์ ทว่าทุกศาสนาก็สามารถมาหลอมรวมกันได้ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร แม้เวลาล่วงผ่านแต่พลังแห่งศรัทธากลับไม่เคยเสื่อมคลาย วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ถือว่าเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ของไทย อ่านต่อ

วัดพระบรมธาตุศูนย์กลางความศักดิ์สิทธิ์ที่สืบเนื่องมาจากอาณาจักรศรีวิชัยและตามพรลิงค์ต้นกำเนิดองค์จตุคามรามเทพ หรือ “พระขันทกุมาร” และ “พระราม” ผู้รักษาบ้านเมืองตามคติศรีลังกา มาถึงที่แล้วควรนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ทรงลังกาช้างล้อมขนาดมหึมา ที่ว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในภาคใต้ แล้วอย่าลืมเงยหน้ามองหายอดปลีทองคำที่เกิดจากพลังศรัทธาของชาวนครแต่โบราณ พร้อมกับไหว้พระอุโบสถขนาดใหญ่ทรงมุขประเจิดที่หาชมได้ยากในภาคใต้ วัดพระบรมธาตุตั้งอยู่ที่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภายในวัดพระบรมธาตุมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ให้เลือกสักการะตามอัธยาศัย พระพวย พระศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าลือกันว่าสามารถประทานลูกให้ได้ตามที่ขอโดยผู้สมปรารถนามักนำรูปถ่ายเด็กๆ มาถวายแก้บนกับองค์พระ เพื่อให้ท่านได้เห็นหน้าลูก และจะได้ปกปักรักษาคุ้มครองเด็กๆ เหล่านั้น พระแอด หรือพระสังกัจจายน์องค์ขาว เชื่อว่าท่านมีพุทธคุณด้านช่วยให้หายปวดหลัง หากใครปวดหลังให้นำไม้ไปค้ำหลังท่านไว้ จะหายปวดอย่างน่าอัศจรรย์ พระธาตุไร้เงา เชื่อกันว่าองค์พระบรมธาตุจะไม่มีเงา แต่ในความหมายที่แท้จริงคือเงาของปลียอดเป็นของสูง ไม่ควรทอดลงพื้นดิน จึงมีชุมชนต่างๆ ที่เป็น “ข้าวัด” ล้อมรอบมาแต่โบราณ องค์จตุคามรามเทพ เป็นเทพพื้นเมืองของลังกาที่พิทักษ์รักษาพระบรมธาตุในชุมชนที่เคยมีชาวลังกาอาศัยอยู่มาแต่โบราณ พิพิธภัณฑ์ของวัด จัดแสดงโบราณวัตถุล้ำค่าตั้งแต่สมัยศรีวิชัยจนปัจจุบัน อ่านต่อ

ศาลหลักเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานเสาหลักเมือง อันเป็นคติความเชื่อเรื่องความเป็นสิริมงคลที่มีอยู่ทุกเมือง เป็นทรงปราสาทซ้อนชั้นที่ได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปะศรีวิชัย ตัวเสาเป็นไม้ตะเคียนจากเขายอดเหลืองใน อ.นบพิตำ หัวเสาสลักเป็นศียรจตุคามรามเทพ เทวดาผู้รักษาเมือง รอบตัวศาลมีอาคารหลังน้อย 4 หลัง มณฑปประดิษฐานจตุโลกเทพ และพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ในพุทธศาสนามหายานที่เคยรุ่งเรืองมาก่อนในอาณาจักรศรีวิชัยศาลหลักเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ที่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล ชาวไทยมีประเพณีเก่าแก่ที่เชื่อว่าหากไปเยื่อยมเยือนเมืองใดควรไปสักการะศาลหลักเมืองเพื่อบอกกล่าว และขอความคุ้มครอง อ่านต่อ

ประเพณีบุญสารท เดือนสิบ พิธีสืบสานตำนาน ความกตัญญู...สำหรับชาวใต้ อ่านต่อ

ทะเลหมอกกรุงชิง หรือ จุดชมวิวเขาเหล็ก อยู่ในพื้นที่ของ หมู่ที่ 1 บ้านบางนบ ตำบลกรุงชิง กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ พร้อมที่จะตื่นไปชมทะเลหมอกตั้งแต่เช้ามืด มองไปตามหุบเขาที่เรียงรายกันอยู่เบื้องหน้าถูกปกคลุมไปด้วยหมอก แต่ทะเลหมอกที่นี่จะแปลกกว่าทางเหนือ คือสามารถชมได้ตลอดทั้งปี หมอกดังกล่าวเกิดจากต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ แล้วคลาย ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซต์ออกมาแล้วเกิดเป็นหมอก ในบริเวณใกล้เคียงยังอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาหลวง และอุทยานแห่งชาติเขานัน จึงทำให้ทะเลหมอกชิงกรุง หรือ จุดชมวิวเขาเหล็กห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ อ่านต่อ

นครศรีธรรมราช เป็นเมืองที่มีอดีตอันยาวนานมีวิวัฒนาการต่อเนื่อง ซึ่งปรากฎหลักฐานทางประวัติศาสตร์แสดงถึงการดำรงอยู่ของชุมชนตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์สืบมาจนถึงปัจจุบัน ผ่านความเจริญรุ่งเรืองมาหลายยุคหลายสมัย เกิดเป็นศิลปวัฒนธรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมือง และสืบทอดรักษาไว้จนปัจจุบัน

เมืองนครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่สงบเหมาะสำหรับนักท่องเท่ี่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและความสันโดษ โดยเฉพาะคนที่สนใจประวัติศาสตร์และพุทธศาสนา หากมีโอกาสได้ไปเยือนควรไปกราบไหว้พระบรมธาตุศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองใต้ที่วัดมหาธาตุ วรมหาวิหาร มีงานสถาปัตยกรรมแบบลังกาทรงครึ่งวงกลมปลียอดเป็นทองคำ ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม มีช้างค้ำอยู่โดยรอบมุมกำแพงแก้ว มีพระบรมธาตุจำลองอยู่ทั้งสี่มุม ปลียอดเป็นทองคำ

จากนั้นแวะไปนมัสการพระพุทธสิหิงค์ มีลักษณะทางศิลปกรรมอยู่ในตระกูลช่างแบบนครศรีธรรมราช ที่เรียกกันว่าแบบขนมต้ม ประดิษฐานอยู่ในหอพระพุทธสิหิงค์ ในบริเวณวังเจ้านครเก่า ปัจจุบันเป็นศาลากลางจังหวัด ในวันสงกรานต์ทุกๆ ปี ชาวนครศรีธรรมราชจะอันเชิญพระพุทธสิหิงค์แห่ไปยังสนามหน้าเมือง เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำ

อุทยานแห่งชาติเขานัน พื้นที่ป่าสำคัญอีกแห่งหนึ่งของนครศรีธรรมราช ในอำเภอท่าศาลา ชมน้ำตกสุนันทาที่มีน้ำตกทิ้งตัวลงมาจากหน้าผาถึง 70 เมตร ท่ามกลางป่าดิบชื้นสมบูรณ์ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สามารถพบกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ รวมทั้งบัวแฉกใหญ่

นครศรีธรรมราชมีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลอย่างอ่าวขนอมมีหาดในเพลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ทะเลแห่งนี้นอกจากมีหาดทรายกับธรรมชาติที่สวยงามแล้ว ยังมีสิ่งที่น่าสนใจและแปลกตาน่าชมอยู่ไม่น้อย อย่างดลมาสีชมพูแห่งท้องทะเลขนอม เช่าเรือชาวบ้านออกไปชมภูเขาหินพับผ้าที่มีอยู่ที่เดียวในประเทศไทย

เมืองนครศรีธรรมราช มีประเพณีวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ชาวนครจะบูชาองค์พระธาตุเจดีย์ด้วยการจัดขบวนแห่ผ้าพระบฏขึ้นห่มองค์เจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคล จัดขึ้นปีละสองครั้ง คือ วันมาฆบูชา และวันวิสาขบูชา ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ งานบุญเพื่อแสดงความกตัญญูต่อบุพการีผู้ล่วงลับ จะมีขึ้นในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี และประเพณีชักพระหรือลากพระ เป็นการอัญเชิญพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรออกแห่แหนหลังจากอยู่ในช่วงเข้าพรรษา และประกวดประชันกัน จะจัดพิธีในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11

อาหารการกินที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองนครศรีธรรมราช คือ ในตอนเช้าไม่ควรพลาดไปชิมกาแฟร้านโกปี้ กาแฟรสเข้ม ต่อจากนั้นต้องไปกินขนมจีนเมืองคอน มีน้ำยาป่า น้ำยากะทิปักษ์ใต้ น้ำพริก และแกงไตปลา แกล้มกับผักเหนาะหลายชนิด ตบท้ายด้วยขนมกวน ถ้าชอบผักพื้นบ้านควรไปเยือนเรือนผักกูด ร้านนี้มีทั้งดอกไม้ชุบแป้งทอด ยำผักกูด แกงส้มปลากะพงแสนน่ารับประทาน