headline
ช้อปปิ้ง
กลุ่มตัดเย็บผ้าฝ้าย

สิ่งทอ

ข้อมูลการติดต่อ

เวลาทำการ

00.00 - 00.00

ที่อยู่

80/10 หมู่ 2 บ้านล้องเดื่อ ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เบอร์โทร

+ 66 5350 0677

จำหน่ายผ้าฝ้ายคุณภาพดี

ที่อยู่ :

80/10 หมู่ 2 บ้านล้องเดื่อ ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด
ไปยัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย: