headline
ช้อปปิ้ง
ขนมบ้านขุนแก้ว
ข้อมูลการติดต่อ

เวลาทำการ

00.00 - 00.00

ที่อยู่

60/1 หมู่ 3 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

เบอร์โทร

0 3433 2263, 08 1558 7059, 0 2585 0695

เปิดเวลา 08.00-18.00 น.

ที่อยู่ :

60/1 หมู่ 3 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

การเดินทาง :

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด
ไปยัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย: