headline
ช้อปปิ้ง
ชินวัตรไหมไทย

สิ่งทอ

ข้อมูลการติดต่อ

เวลาทำการ

00.00 - 00.00

ที่อยู่

14/4-8 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทร

0 5322 1076, 0 5321 8674

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

ที่อยู่ :

14/4-8 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด
ไปยัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย: