headline
ช้อปปิ้ง
ดอยคำ สาขากาดฝรั่ง

วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร

ข้อมูลการติดต่อ

เวลาทำการ

00.00 - 00.00

ที่อยู่

สาขากาดฝรั่ง ตั้งอยู่บนถนนสายเชียงใหม่ - หางดง บริเวณ กม. 13 ตำบลบ้านหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทร

+66 5343 2816

จำหน่ายผลผลิตของโครงการหลวง อาทิ ผักปลอดสารพิษ สมุนไพร ผลไม้ ผลิตผลป่าไม้ ดอกไม้เมืองหนาว และผลิตภัณฑ์แปรรูป

ที่อยู่ :

สาขากาดฝรั่ง ตั้งอยู่บนถนนสายเชียงใหม่ - หางดง บริเวณ กม. 13 ตำบลบ้านหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด
ไปยัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย: