headline
ช้อปปิ้ง
พี. คอลเล็คชั่น

ข้อมูลการติดต่อ

เวลาทำการ

00.00 - 00.00

ที่อยู่

2 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทร

0 5324 0222

เครื่องเงิน

ที่อยู่ :

2 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การเดินทาง :

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด
ไปยัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย: