headline
ช้อปปิ้ง
ลานนาไทยเครื่องเงิน

ข้อมูลการติดต่อ

เวลาทำการ

00.00 - 00.00

ที่อยู่

79 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทร

+66 5333 8015

จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน

ที่อยู่ :

79 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด
ไปยัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย: