headline
ช้อปปิ้ง
เตาสันกำแพง

ศิลปะและหัตถกรรม

ข้อมูลการติดต่อ

เวลาทำการ

00.00 - 00.00

ที่อยู่

60/3 หมู่ 10 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทร

+66 5333 1034

จำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิคส์

ที่อยู่ :

60/3 หมู่ 10 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

การเดินทาง :

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด
ไปยัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย: