headline
ช้อปปิ้ง
เตาเม็งราย

ศิลปะและหัตถกรรม

ข้อมูลการติดต่อ

เวลาทำการ

00.00 - 00.00

ที่อยู่

79/2 ถนนสามล้าน ซอย 6 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทร

+66 5327 2063, +66 5381 4080

แฟกส์

0 5381 5017

ผลิตภัณฑ์เซรามิคส์

ที่อยู่ :

79/2 ถนนสามล้าน ซอย 6 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การเดินทาง :

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด
ไปยัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย: