headline
ช้อปปิ้ง
ไร่ บี. เอ็น.
ข้อมูลการติดต่อ

เวลาทำการ

00.00 - 00.00

ที่อยู่

บ้านทุ่งนางแล หมู่11 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

เบอร์โทร

0 5675 0419-20

จำหน่ายผักและผลไม้เมืองหนาว

ที่อยู่ :

บ้านทุ่งนางแล หมู่11 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

การเดินทาง :

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด
ไปยัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย: