ช้อปปิ้ง
Home Pro
Business Logo Home Pro
ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : 96/27 หมู่ที่ 9 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

เบอร์โทร : +66 2 832 1000

วันเปิดทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์

เวลาทำการ : 10.00 - 18.00

ช่องทางการชำระ : วีซ่า, มาสเตอร์การ์ด, ไดเนอร์สคลับการ์ด

Share to :
รายละเอียดร้านค้า
กรุงเทพมหานคร
หมวดหมู่ : ของตกแต่งบ้าน

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2538 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 150 ล้านบาท ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนของ กลุ่ม แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด และ กลุ่มสารสิน ได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2544
บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีก โดยจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคาร บ้านและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “โฮมโปร”(HOMEPRO) ซึ่งเป็น เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกสินค้าเพื่อการก่อสร้าง ตกแต่ง และซ่อมแซม บ้านและที่อยู่อาศัย พร้อมกับการให้บริการอย่างครบวงจร (One Stop Shopping) เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยในปัจจุบันบริษัทฯ มีสินค้าสำหรับให้บริการมากกว่า 60,000 รายการ อีกทั้งมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) เพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการที่ดี แก่ลูกค้า เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย บริษัทฯ มีความพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลง และเพิ่มคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดสร้างศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์
อีกทั้งยังช่วยให้กระบวนการบริหารสินค้าคงคลังทั้งระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยศูนย์กระจายสินค้านี้เดิมอยู่ที่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งต่อมาในเดือนกันยายน 2547 บริษัทฯ ได้ย้ายไปที่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนพื้นที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทเอง และในเดือนกรกฎาคม 2549 บริษัทฯ ได้มีการขยายอาคารศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มเติม ทำให้พื้นที่ใช้ประโยชน์มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของสาขาในอนาคต
อ่านต่อ
ที่อยู่
96/27 หมู่ที่ 9 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :