headline
ช้อปปิ้ง
Super Sports

อุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬา

ข้อมูลการติดต่อ

เวลาทำการ

10.00 - 22.00

วันเปิดทำการ

วันจันทร์ - วันอาทิตย์

ช่องทางการชำระ

วีซ่า, มาสเตอร์การ์ด, ไดเนอร์สคลับการ์ด

ที่อยู่

เซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า, ชั้น 3, โซน A

เบอร์โทร

+66 2 646 1318

แฟกส์

+66 2 646 1318

ทศวรรษที่ 90 ถือว่าเป็นยุคที่ผู้คนหันกลับมาใส่ใจสุขภาพตัวเองมากขึ้น ทัศนคติ และค่านิยมในการใช้ชีวิต ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแต่ประสบความสำเร็จด้านการงานอย่างเดียว แต่ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงควบคู่กันไปด้วย กระแสการตื่นตัวจะปรากฎในรูปแบบของการออกกำลังกายเป็นสำคัญ จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงทำให้คนไทยให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายมากขึ้น เพราะนอกจากจะทำให้สุขภาพดีแล้ว ยังได้ผ่อนคลายความตึงเครียดอีกด้วย ในขณะเดียวกันหน่วยงานทั้งภาครัฐบาล และเอกชน ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านกีฬาด้วย และในภาวะที่ตลาดอุปกรณ์ยังไม่มีรายใดเป็นผู้นำค้าปลีกประเภทอุปกรณ์กีฬา (SPORT RETAILER) โดยแท้จริง "ร้าน SUPERSPORTS " จึงถือกำเนิดขึ้น
SUPERSPORTS ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2539 ในนาม บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด เป็นร้านจำหน่าย เสื้อผ้า รองเท้า และอุปกรณ์กีฬา ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันระหว่างแผนกกีฬา เซ็นทรัล และโรบินสัน ภายใต้แนวคิดร้านขายสินค้าเฉพาะประเภท จำพวกกีฬา (SPORT CATEGORY KILLER) โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นร้านค้าอุปกรณ์กีฬาชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปัจจุบัน SUPERSPORTS มีสาขารวม 63 สาขา ทั่วประเทศไทย โดยเป็นสาขาที่ตั้งอยู่ในห้างฯ เซ็นทรัล และโรบินสัน รวมไปถึงสาขาที่เรียกว่า STAND ALONE

ที่อยู่ :

เซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า, ชั้น 3, โซน A

การเดินทาง :

7 นาที เดินจาก สถานีชิดลม

15 นาที เดินจาก สยามสแควร์

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด
ไปยัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย: