น้ำตกสายรุ้ง

เมืองโบราณที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเมืองศรีสัชนาลัยอย่างใกล้ชิดในด้านประวัติความเป็นมา เป็นแหล่งศิลปกรรมอันงดงามอ่อนช้อย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นแหล่งกำเนิดศิลปวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรไทย การวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในด้านศิลปกรรม พุทธประติมากรรมของสุโขทัยได้รับการยอมรับกันว่าเป็นสุดยอดทางความงามของศิลปะไทย เมืองเก่าสุโขทัยมีโบราณสถานขนาดใหญ่ตระการตาหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะพระพุทธรูปขนาดมหึมา อ่านต่อ

น้ำตกสายรุ้งเป็นน้ำตกที่สูงมาก สามารถมองเห็นได้แต่ไกลเป็นสายสีขาวไหลลงตัดกับป่าเขียวสดในฤดูฝน ชั้นน้ำตกที่เห็นคือชั้นที่ 4 ซึ่งสูงที่สุด น้ำตกมีต้นน้ำจากยอดเขาหลวง อยู่ในพื้นที่ของ อช.รามคำแหง เส้นทางน้ำตกสายรุ้งต้องเดินไปตามก้อนหินในลำธาร และสูงชันขึ้นไปเรื่อยๆ เหมาะสำหรับหนุ่มสาวที่เรี่ยวแรงยังดี แต่ต้องระวังหินลื่นและระวังน้ำป่าด้วย ฤดูฝนที่ตกหนักไม่ควรลงเล่นน้ำ เดือนที่เหมาะไปเที่ยวคือช่วง เดือน ต.ค.- พ.ย. ส่วนฤดูแล้งน้ำน้อย อ่านต่อ

ชาวไทยพวนบ้านหาดสูงยังดำรงวัฒนธรรมดั้งเดิมยามหมดหน้านาที่ว่า “หญิงทอผ้า ชายตีเหล็ก” สิ่งที่โดดเด่นสำหรับบ้านหาดสูงคือ การทอผ้า ซึ่งมีลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ใครต่อใครที่ได้ไปเที่ยวสุโขทัยย่อมไม่พลาดการเข้าไปชมการทอผ้าซิ่นจีนจก ยิ่งถ้าเป็นช่วงเทศกาลประเพณีก็จะได้พบสภาพวิถีชีวิตชาวบ้านที่ร่วมทำบุญทั้งหมู่บ้านอีกด้วย บ้านหาดสูงตั้งอยู่ที่ ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์สังคโลกเป็นพิพิธภัณฑ์ของเอกชนที่รวบรวมงานสังคโลกสำคัญๆ จากหลายแห่งมาจัดแสดงประกอบกับการบรรยายเรื่องราว ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและการค้า นอกเหนือจากเครื่องสังคโลกที่ขุดค้นพบใน จ.สุโขทัย แล้ว ยังมีเครื่องสังคโลกจากจังหวัดอื่นในประเทศ เช่น เตาเวียงกาหลง จ.เชียงราย เตาเผาใน จ.ลำพูน จ.เชียงใหม่ และเครื่องสังคโลกจากต่างประเทศ เช่น จีน เวียดนาม เป็นต้น ภายในตัวอาคารมีสามชั้น ชั้นแรกจัดแสดงชิ้นงานสังคโลกต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา เครื่องประดับอาคาร นอกจากนี้ยังมีเครื่องสังคโลกที่เขียนลายในภาชนะที่สะท้อนวิถีชีวิตไทย เช่น การแต่งกาย เครื่องประดับ เงินตราต่างๆ ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแล้วยังมีกรรมวิธีผลิตเครื่องสังคโลกในเชิงอุตสาหกรรมส่งออกไปทั่วโลก อ่านต่อ

วัดช้างล้อมตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาพนมเพลิง จากศิลาจารึก พ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ 1 กล่าวไว้ว่า “...1207 ศกปีกุน (พ.ศ.1829) ให้ขุดเอาพระธาตุออก ทั้งหลายเห็นกระทำบูชา บำเรอแก่พระธาตุได้เดือนหกวัน จึงเอาลงฝังในกลางเมืองศรีสัชนาลัยก่อพระเจดีย์เหนือหกเข้าจึงแล้ว ตั้งเวียงผาล้อมพระธาตุสามเข้าจึงแล้ว” สันนิษฐานกันว่าเจดีย์ที่กล่าวถึงนี้คือเจดีย์ประธานของวัดช้างล้อม ตัวเจดีย์องค์ใหญ่ทรงลังกาก่อด้วยศิลาแลง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกันสามชั้น ฐานชั้นแรกมีรูปช้างยืนทำด้วยศิลาแลงล้อมรอบจำนวน 39 เชือก ระหว่างช้างแต่ละเชือกมีเสาโคมไฟคั่นอยู่ฐานชั้นที่ 2 เป็นลานประทักษิณ ด้านนอกมีพนักลูกกรงทำด้วยศิลาแลงล้อมรอบ ฐานชั้นที่ 3 ซึ่งเป็นฐานติดองค์เจดีย์ มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป เดิมเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นที่สร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ด้านหน้าขององค์เจดีย์มีบันไดขึ้นสู่ลานประทักษิณและองค์เจดีย์ ถัดออกมาเป็นกำแพงแก้วก่อด้วยศิลาแลงรอบองค์เจดีย์ประธาน มีประตูเข้าสู่ลานเจดีย์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ด้านข้างสองด้านทำเป็นประตูหลอก นอกกำแพงแก้วด้านหน้าเป็นฐานวิหารขนาดใหญ่ สองข้างมีซากเจดีย์และวิหารขนาดเล็ก แต่เดิมนั้นทางเดินเข้าสู่วิหารและองค์เจดีย์ประธานคงปูลาดด้วยแผ่นศิลาแลงเป็นลานกว้าง เนื่องจากในการบูรณะครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2500 นั้น ได้พบแผ่นศิลาแลงอยู่ระเกะระกะทั่วไปเป็นจำนวนมากที่พื้นสนามบริเวณวิหาร อ่านต่อ

วัดสิริเขตคีรี ซึมซับความงดงามแห่งพระศาสนากลางแวดล้อมของธรรมชาติ วัดสิริเขตคีรี อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย วัดสิริเขตคีรีตั้งอยู่บนเนินเขาท่ามกลางการโอบล้อมของธรรมชาติและต้นไม้ที่เขียวขจี ซึ่งนอกจากช่วยให้ความร่มรื่นกับบริเวณวัดได้อย่างมากแล้วยังช่วยขับเน้นความสวยงามของพระอุโบสถที่ตกแต่งด้วยกระเบื้องสีขาวบริสุทธิ์อย่างวิจิตรบรรจง อ่านต่อ

เดินป่า เล่นน้ำตก

น้ำตกสายรุ้งเป็นน้ำตกที่สูงมาก สามารถมองเห็นได้แต่ไกลเป็นสายสีขาวไหลลงตัดกับป่าเขียวสดในฤดูฝน ชั้นน้ำตกที่เห็นคือชั้นที่ 4 ซึ่งสูงที่สุด น้ำตกมีต้นน้ำจากยอดเขาหลวง อยู่ในพื้นที่ของ อช.รามคำแหง

ที่ตั้งและการเดินทาง

จากสี่แยก อ.คีรีมาศวิ่งลงมาทางใต้ตามทางหลวงหมายเลข 101 ทางไป จ.กำแพงเพชร ประมาณ 14 กม. ถึงหลัก กม. 400 จะถึงสี่แยก มีป้อมตำรวจบ้านใหม่ เจริญผลอยู่ตรงทางแยก เลี้ยวขวาตามป้ายบอกทางไปน้ำตก ประมาณ 9 กม.จะถึงสี่แยกบ้านน้ำพุ เลี้ยวขวาตามป้ายเข้าไปอีกประมาณ 4 กม. จะถึงหน่วยพิทักษ์ อช. เป็นทางลูกรังสลับทางลาดยางบางช่วง ยังไม่มีรถประจำทางเข้าถึง

สิ่งที่น่าสนใจ

จากหน่วยพิทักษ์ อช.ต้องเดินผ่านไปตามเส้นทางป่าประมาณ 300 ม. จากนั้นทางเปลี่ยนไปเป็นทางกรวดหินเลียบน้ำตก ผ่านป่าเบญจพรรณ มีต้นสัก ประดู่ มะค่าโมง อยู่เรียงรายเดินอีกประมาณ 500 ม. จะพบน้ำตกชั้นที่ 1 ซึ่งเป็นน้ำตกเล็กๆ สูงประมาณ 3-4 ม. เดินเลาะไปตามก้อนหินทรายสีแดงอีกประมาณ 50 ม. จะพบน้ำตกชั้นที่ 2 ตัวน้ำตกไหลเป็นสายผ่านก้อนหินขนาดใหญ่ มีแอ่งน้ำเล็กๆ อยู่ด้านล่าง แต่ไม่เหมาะกับการเล่นน้ำ เดินตามทางชันผ่านแผ่นหินไป 150 ม.จะพบกับสายน้ำตกสีขาวสูงเกือบ 50 ม. กว้างเกือบ 20 ม. ไหลลงมาจากหน้าผาหินทราย มีแอ่งน้ำกว้างประมาณ 20 ม. สามารถเล่นน้ำได้ แต่ต้องระวังเพราะน้ำแรงมาก ทั้งในแอ่งยังเต็มไปด้วยก้อนหิน

ตรงจุดนี้ยังมองไม่เห็นน้ำตกชั้นที่ 4 ต้องปีนหน้าผาด้านขวามือของน้ำตกชั้นที่ 3 จึงสามารถมองเห็นน้ำตกชั้นที่ 4 ได้ จากนั้นต้องข้ามลำน้ำและเดินต่อไปอีก 200 ม. ก็จะพบน้ำตกชั้นที่ 4 ที่สูงกว่า 70 ม. กว้างกว่า 20 ม. ไหลกระเซ็นลงมาจากยอดเขา ที่ชั้นนี้มีแอ่งน้ำกว้างเกือบ 30 ม. น้ำลึกไม่มากนักสามารถเล่นน้ำได้ แต่ต้องระวังก้อนหินด้วยเช่นกัน

เส้นทางทั้งหมดต้องเดินไปตามก้อนหินในลำธาร และสูงชันขึ้นไปเรื่อยๆ เหมาะสำหรับหนุ่มสาวที่เรี่ยวแรงยังดี แต่ต้องระวังหินลื่นและระวังน้ำป่าด้วย ฤดูฝนที่ตกหนักไม่ควรลงเล่นน้ำ เดือนที่เหมาะไปเที่ยวคือช่วง เดือน ต.ค.- พ.ย. ส่วนฤดูแล้งน้ำน้อย