ป่าชายเลนคลองโคน

ตลาดน้ำอัมพวา เป็นตลาดน้ำยามเย็นแห่งเดียวในประเทศไทย มีเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เท่านั้น วันศุกร์ตลาดเริ่มตั้งแต่ประมาณ 3 โมงเย็น ส่วนเสาร์ – อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่เที่ยง เป็นต้นไป อ่านต่อ

เที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่หวานที่สุดในประเทศไทย ยิ่งชมยิ่งเพลิน ยิ่งเดินยิ่งน้ำลายสอ เมื่ออยู่ในพิพิธภัณฑ์ขนมไทยแห่งอัมพวา ที่ได้รวบรวมเอาขนมไทยซึ่งมีความเป็นมาที่ยาวนานตั้งแต่สมัยโบราณนานาชนิด ที่ควรค่าแก่การสืบทอดถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้ดูแล้วอยากชิมของที่จัดแสดงทุกชิ้นไป อ่านต่อ

ในปี 2534 ชาวบ้านในพื้นที่เกิดความคิดปลูกป่าชายเลนขึ้น เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้เหมือนกาลก่อน แต่ก็ต้องประสบปัญหาสารพัดในช่วง 3 ปีแรก เพราะขาดความรู้ในการคัดเลือกพันธุ์ไม้ การดูแลหลังการปลูก และความไม่ร่วมมือของบางคน แต่แล้วด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นความสำคัญของการฟื้นฟูป่าชายเลนคลองโคน ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกป่าชายเลนที่นี่ถึง 5 ครั้ง ระหว่างปี 2540 – 2547 ทำให้ปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลนบ้านคลองโคนกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง มีสัตว์น้ำชายฝั่งมากมาย อาชีพประมงของคนในพื้นที่สามารถเลี้ยงชีวิตได้อย่างพอเพียง อ่านต่อ

คืนชีวิตแกผู้ตกทุกข์ได้ยาก

ป่าชายเลนคลองโคนเคยถูกบุกรุกทำลายจนกระทั่งหมดสภาพป่าชายเลนสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลใกล้ชายฝั่งรวมทั้งสัตว์น้ำ จนอาชีพประมงไม่สามารถเลี้ยงชีวิตให้อยู่รอดได้ หนุ่มสาววัยทำงานต้องแยกย้ายกันไปประกอบอาชีพที่อื่น

ในปี 2534 ชาวบ้านในพื้นที่จึงเกิดความคิดปลูกป่าชายเลนขึ้น เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้เหมือนกาลก่อน แต่ก็ต้องประสบปัญหาสารพัดในช่วง 3 ปีแรก เพราะขาดความรู้ในการคัดเลือกพันธุ์ไม้ การดูแลหลังการปลูก และความไม่ร่วมมือของบางคน แต่แล้วด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นความสำคัญของการฟื้นฟูป่าชายเลนคลองโคน ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกป่าชายเลนที่นี่ถึง 5 ครั้ง ระหว่างปี 2540 – 2547 ทำให้ปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลนบ้านคลองโคนกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง มีสัตว์น้ำชายฝั่งมากมาย อาชีพประมงของคนในพื้นที่สามารถเลี้ยงชีวิตได้อย่างพอเพียง แรงงานที่โยกย้ายไปทำงานที่อื่น กลับมาทำมาหากินที่บ้านเกิดครอบครัวกลับมาอยู่พร้อมหน้ากัน ชาวบ้านในพื้นที่มีอาชีพหลากหลายที่จะเลี้ยงตัวเองได้ บางส่วนรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพตามความถนัด เช่น กลุ่มชาวเรือ กลุ่มทำอาหาร กลุ่มกระเตง (บ้านพักกลางทะเลที่เฝ้าฟาร์มหอย) กลุ่มบริการนั่งเรือลุยเลนดูการเก็บหอยแครง ปลูกต้นลำพูฟื้นฟูป่าชายเลน ชมดอนหอยหลอด เป็นต้น ตามมาด้วยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่จะมาเที่ยวและค้างคืนบนกระเตงกลางทะเล

ป่าชายเลนคลองโคน ในปัจจุบันจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่รวมเอาความสนุกไว้พร้อมกับสาระความรู้และการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้ยั่งยืนตลอดไป