พระธาตุขามแก่น

พระธาตุแก่นนคร ตั้งอยู่ในวัดแวงซึ่งเป็นวัดเก่าแก่องค์พระธาตุ สร้างแบบศิลปะอินโดจีนผสมผสานศิลปะอีสานและทวารวดี จนออมาเป็นเจดีย์ทรง จอมแห หมายถึงการนำแหไปตากหลังใช้งาน มีรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยมยอดแหลม อ่านต่อ

พระธาตุขามแก่น พระธาตุคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมศิลปะลาว – ล้านช้างนั้นงดงามมาก ตำนานกล่าวว่าพระยาหลังเขียวเดินทางนำพระอังคารธาตุของพระพุทธเจ้าไปร่วมบรรจุในพระธาตุพนม อ่านต่อ

พระธาตุขามแก่น พระธาตุคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมศิลปะลาว – ล้านช้างนั้นงดงามมาก ตำนานกล่าวว่าพระยาหลังเขียวเดินทางนำพระอังคารธาตุของพระพุทธเจ้าไปร่วมบรรจุในพระธาตุพนม ระหว่างทางหยุดพักที่ ดอนมะขาม และพักพระธาตุไว้ใน แก่นต้นมะขาม ที่ตายแล้ว เมื่อเดินทางไปถึงนครพนม ปรากฏว่าพระธาตุพนมสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถบรรจุพระธาตุได้อีก จึงเดินทางกลับบ้าน ขากลับผ่าน ดอนมะขาม สังเกตว่าเกิดอัศจรรย์ เมื่อแก่นต้นมะขาม กลับมีชีวิตงอกงาม จึงตั้งพระธาตุครอบก่อนไม้นั้นและบรรจุพระอังคารธาตุเรียกว่า พระธาตุขามแก่น

ที่ตั้ง ม. 1 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

เจดีย์บริวาร เชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุของพระอรหันต์ 9 รูป ที่ร่วมอัญเชิญพระอังคารธาตุมาด้วย เรียกว่า ครูบาทั้งเก้าเจ้ามหาธาตุ แวะชม สิม หรือพระอุโบสถพื้นเมืองอีสาน หน้าบันประดับลาย จั่วพระอาทิตย์ เลียนแบบเรือนเครื่องผูกของชาวอีสาน ในช่วงน่าเที่ยวคือขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เพราะมีงานนมัสการพระธาตุประจำปี ถือเป็นงานสำคัญของเมืองขอนแก่น และควรบูชาด้วยดอกไม้ ธูปเทียน และขันแปดเก้า ชาวบ้านเชื่อกันว่าหากไหว้พระธาตุแล้วเรื่องร้ายจะกลายเป็นดี ห่างจากโรคภัย และนิยมแก้บนในวันพุธ โดยให้ผู้ทรงศีล หรือ กระจ้ำ เป็นผู้ทำพิธีบอกกล่าวแก่พระธาตุ

ภายในมีเครื่องดื่มและของว่างจำหน่าย มีห้องน้ำบริการพร้อมเส้นทางรถเข็น และห้องน้ำสำหรับผู้ใช้รถเข็นอยู่ในวัดแวง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ องค์พระธาตุสร้างแบบศิลปะอินโดจีนผสมผสานศิลปะอีสานและทวารวดี จนออกมาเป็นเจดีย์ทรง จอมแห หมายถึงการนำแหไปตากหลังใช้งาน มีรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยมยอดแหลม ภายในพระเจดีย์แบ่งเป็น 9 ชั้น รวบรวมพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระอรหันต์สาวกไว้อย่างครบครัน