พระธาตุนาดูน จังหวัด มหาสารคาม

กู่หรือปราสาทหินหลังเล็กๆ สร้างตามแบบศิลปะเขมรบายนในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กู่สันตรัตน์ เป็น อโรคยาศาล หรือศาสนสถานประจำโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งพระองค์โปรดให้สร้างขึ้นในดินแดนต่างๆ อ่านต่อ

ชาวอีสานเชื่อกันว่าใครได้มาสักการบูชาพระธาตุนาดูน สักครั้งหนึ่งแล้วนั้นจะถือว่าเป็นมงคลสูงสุดแห่งชีวิต นมัสการองค์พระบรมสารีริกธาตุ ที่เคยสาบสูญแห่งบ้านนาดูน ซึ่งถูกพบจากเนินดินพร้อมกับเรื่องราวความสำคัญของถิ่นพุทธมณฑลอีสานแห่งมหาสารคาม กล่าวกันว่าพระบรมสารีริกธาตุศักดิ์สิทธิ์ ได้ถูกค้นพบขึ้นจากเนินดินในซากโบราณสถานร้าง กลางทุ่งนาแห่งบ้านนาดูน เป็นที่มาของการสร้าง พระธาตุนาดูน ที่สวยงามอลังการขึ้น นอกจากคุณจะได้อิ่มบุญไปกับการไหว้ พระธาตุนาดูน สีขาว สูงสง่าที่มองเห็นได้แต่ไกลแล้ว พื้นที่โล่งโดยรอบนั้นยังจัดเป็นสัดส่วนที่สวยงามมองแล้วสบายตา มีสายลมพัดเย็นๆ ที่ช่วยให้จิตใจสงบและผ่อนคลายโดยไม่รู้ตัว อ่านต่อ

มงคลแห่งชีวิต สักการะองค์พระธาตุที่ผุดขึ้นจากเนินดิน

ชาวอีสานเชื่อกันว่าใครได้มาสักการบูชาพระธาตุนาดูน สักครั้งหนึ่งแล้วนั้นจะถือว่าเป็นมงคลสูงสุดแห่งชีวิต นมัสการองค์พระบรมสารีริกธาตุ ที่เคยสาบสูญแห่งบ้านนาดูน ซึ่งถูกพบจากเนินดินพร้อมกับเรื่องราวความสำคัญของถิ่นพุทธมณฑลอีสานแห่งมหาสารคาม ในภาคอีสานอันกว้างใหญ่นั้นมีพระธาตุสำคัญหลายองค์ อันเป็นเครื่องแสดงถึงความรุ่งเรืองและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ในพื้นที่ที่ไม่เคยเสื่อมคลายมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยในจังหวัดมหาสารคามนั้นเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุสำคัญองค์หนึ่ง คือ พระธาตุนาดูน อันเป็นที่เคารพศรัทธาอย่างสูง ซึ่งชาวอีสานเชื่อกันว่าใครได้มาสักการบูชา พระธาตุนาดูน สักครั้งหนึ่งแล้วนั้น จะถือว่าเป็นมงคลงสูงสุดแห่งชีวิต กล่าวกันว่าพระบรมสารีริกธาตุศักดิ์สิทธิ์ ได้ถูกค้นพบขึ้นจากเนินดินในซากโบราณสถานร้าง กลางทุ่งนาแห่งบ้านนาดูน เป็นที่มาของการสร้าง พระธาตุนาดูน ที่สวยงามอลังการขึ้นไว้ เพื่อประดิษฐานและเป็นที่สักการบูชาสืบไป โดยหลักฐานการค้นพบพระบรมสารีริกธาตุ และโบราณวัตถุแห่งจัมปาตรีซึ่งเป็นนครโบราณสมัยทวาราวดีนั้น แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองและความเป็นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนาที่สำคัญของพื้นที่แห่งนี้ในอดีต นอกจากคุณจะได้อิ่มบุญไปกับการไหว้ พระธาตุนาดูน สีขาว สูงสง่าที่มองเห็นได้แต่ไกลแล้ว พื้นที่โล่งโดยรอบนั้นยังจัดเป็นสัดส่วนที่สวยงามมองแล้วสบายตา มีสายลมพัดเย็นๆ ที่ช่วยให้จิตใจสงบและผ่อนคลายโดยไม่รู้ตัว

อร่อยประจำถิ่น

มาเยือนมหาสารคามทั้งทีควรหาโอกาสลิ้มลอง “หม่ำ” หรือไส้กรอกอีสานรสเด็ด ที่มีทั้งที่ทำจากเนื้อหมูและเนื้อวัว ซึ่งมีขายอยู่ทั่วไป หากติดใจซื้อฝากคนที่บ้านก็ได้ เพราะสามารถเก็บไว้รับประทานได้หลายวัน

รู้ก่อนเดินทาง

ในบริเวณพระธาตุนาดูนนั้นมีศูนย์พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมจัมปาศรีซึ่งเก็บรักษาศิลปวัตถุที่ขุดค้นพบในพื้นที่ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่น่าเข้าชม สำหรับผู้ที่ต้องการเติมความรู้ไปควบคู่กับการเติมบุญในคราวเดียวกัน