พระธาตุศรีสองรัก เลย

จังหวัดเลย คือ จังหวัดแรกของภาคอีสานที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของอำเภอเชียงคาน อำเภอเล็กๆ ริมน้ำโขงที่ผู้คนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเงียบสงบก่อนจะไหลไปสู่อำเภอปากชม และจังหวัดหนองคาย เพื่อทำหน้าที่หล่อเลี้ยงชีวิตและเป็นเส้นแบ่งประเทศไทย-ลาว อ่านต่อ

ดูเมเปิลผลัดใบท่ามกลางสายลมแห่งเหมันต์ ภูกระดึง เลย อ่านต่อ

ภูหลวง เป็นดินแดนแห่งกล้วยไม้ไพรซึ่งคนรักกล้วยไม้ต่างบอกกันเป็นเสียงเดียวว่าพลาดไม่ได้ ทั้งยังมีความหลากหลายของชนิดและสกุลอย่างยิ่ง อ่านต่อ

สุดแดนแห่งจังหวัดเลย คือ พระธาตุศรีสองรัก ที่เป็นพยานแห่งสัจจะไมตรีของสองอาณาจักร ใครได้มาไหว้พระธาตุศรีสองรักนี้ เชื่อว่าความรักและสัมพันธภาพนั้นจะมั่นคงสืบไป อ่านต่อ

ขอพรให้มิตรภาพ และความรักนั้นเป็นนิรันดร์

สุดแดนแห่งจังหวัดเลย คือ พระธาตุศรีสองรัก ที่เป็นพยานแห่งสัจจะไมตรีของสองอาณาจักร ใครได้มาไหว้พระธาตุศรีสองรักนี้ เชื่อว่าความรักและสัมพันธภาพนั้นจะมั่นคงสืบไป

เลย เป็นจังหวัดทางภาคอีสานตอนเหนือ มีความงดงามด้วยเทือภูเขาที่สลับซับซ้อน ประกอบกับภูมิอากาศที่แสนสบาย ชวนให้ดินแดนแถบนี้มีเสน่ห์ดึงดูดให้มีผู้มาเยือนอยู่เสมอ ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของ พระธาตุศรีสองรัก อันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพบูชาของทั้งชาวไทยและชาวลาวมานานกว่าสี่ศตวรรษ

พระธาตุศรีสองรัก ตั้งอยู่ที่อำเภอด่านซ้าย เป็นพระธาตุก่ออิฐถือปูนสีขาวสร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบล้านช้าง ตามตำนานกล่าวว่าได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานแห่งสัจจะไมตรี และเครื่องหมายของมิตรภาพระหว่างสองอาณาจักร โดยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์แห่งอาณาจักรอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต ซึ่งได้ร่วมกันสร้างพระธาตุและตั้งสัตยาธิษฐานไว้ว่าจะช่วยเหลือเกื้อกูล และไม่ล่วงล้ำดินแดนซึ่งกันและกันตลอดไป

พี่น้องชาวไทยและชาวลาวต่างเชื่อกันว่า หากผู้ใดได้มากราบไหว้พระธาตุศรีสองรัก และขอพรในด้านที่เกี่ยวกับความรักและมิตรภาพนั้นจะได้พบกับความสมหวังและมีสัมพันธภาพที่ยั่งยืน ดังนั้นเราจึงได้พบเห็นหนุ่มสาว หรือ เพื่อนฝูงที่พากันมานมัสการพระธาตุศรีสองรักไม่เว้นแต่ละวัน ด้วยจิตที่มุ่งมั่นขอพรให้ความรักและมิตรภาพนั้นอยู่ชั่วนิรันดร์

ที่นี่มีความเชื่อว่าหากนำต้นผึ้งไปขอพรพระธาตุศรีสองรักแล้วจะสมความมุ่งมาดปรารถนา แต่ควรงดสักการะด้วยดอกไม้ และของบูชาสีแดง รวมทั้งงดใส่เสื้อสีแดงไปบูชาพระธาตุ เพราะเป็นสีแห่งเลือดและความรุนแรง

หลังจากนมัสการพระธาตุแล้ว ที่อำเภอด่านซ้ายมีน้ำพริกแจ่วดำน้ำผักสะทอน เป็นอาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อ และเป็นของฝากที่หาทานได้ยาก มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาดี อำเภอด่านซ้ายร่วมกันผลิตจำหน่าย สนใจหาซื้อได้ที่ร้าน OTOP ในจังหวัดเลย