พระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน

ท้องฟ้าสีครามตัดกับสีแดงฉ่ำของดอกหางนกยูงแม้จะถึงฤดูร้อนแล้วแต่อากาศในจังหวัดลำพูนไม่ได้อบอ้าวอย่างที่คิด เมืองเล็กๆ เงียบสงบแห่งนี้ทำให้ทุกอย่างดูเย็นขึ้น ผู้คนไม่แออัดจอแจ ท่านใดที่มาเยือนลำพูนเพียงครั้งแรกก็จะได้สัมผัสเสน่ห์นี้ไม่ว่ากาลเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดก็ตาม เมืองนี้ยังเป็นต้นกำเนิดอารยธรรม “หริกุญชัย” ซึ่งมีความเชื่อว่าเก่าแก่ไปถึงสมัยพระนางจามเทวีราวปี พ.ศ. 1300 ทีเดียว โดยพระนางได้นำพุทธศาสนามาจากรุงละโว้ หรือลพบุรี มาประดิษฐานจึงถือว่าลำพูนเป็นนครแห่งแรกๆ ทางภาคเหนือที่นับถือพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธองค์เคยเสด็จมา จึงควรหาโอกาสมาสักการะให้ได้สักครั้งในชีวิต อ่านต่อ

ท้องฟ้าสีครามตัดกับสีแดงฉ่ำของดอกหางนกยูงแม้จะถึงฤดูร้อนแล้วแต่อากาศในจังหวัดลำพูนไม่ได้อบอ้าวอย่างที่คิด เมืองเล็กๆ เงียบสงบแห่งนี้ทำให้ทุกอย่างดูเย็นขึ้น ผู้คนไม่แออัดจอแจ ท่านใดที่มาเยือนลำพูนเพียงครั้งแรกก็จะได้สัมผัสเสน่ห์นี้ไม่ว่ากาลเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดก็ตาม เมืองนี้ยังเป็นต้นกำเนิดอารยธรรม “หริกุญชัย” ซึ่งมีความเชื่อว่าเก่าแก่ไปถึงสมัยพระนางจามเทวีราวปี พ.ศ. 1300 ทีเดียว โดยพระนางได้นำพุทธศาสนามาจากรุงละโว้ หรือลพบุรี มาประดิษฐานจึงถือว่าลำพูนเป็นนครแห่งแรกๆ ทางภาคเหนือที่นับถือพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธองค์เคยเสด็จมา จึงควรหาโอกาสมาสักการะให้ได้สักครั้งในชีวิต

พระธาตุหริกุญชัยเป็นพระธาตุประจำปีเกิดชาวปีระกา ซึ่งมีความเก่าแก่และสำคัญที่สุดในดินแดนล้านนา แม้องค์จะไม่ใหญ่โตแต่สร้างขึ้นด้วยทรวดทรงที่สมส่วน และงดงามด้วยประกายทองจังโกที่สะท้อนเปลวแดดขับให้องค์พระธาตุดูโดดเด่น ท่ามกลางวิหารอื่นๆ โดยตามตำนานเล่าว่า 1,000 ปีก่อน เคยเป็นวังของพระเจ้าสรรพสิทธิ์ เมื่อพระองค์ทรงขุดพบพระบรมสารีริกธาตุ หรือพระเกศาธาตุ จึงโปรดให้ก่อนองค์พระธาตุขึ้น จนเมื่อ 500 ปีก่อน ในสมัยพระเจ้าติโลกราชได้โปรดให้ก่อพระธาตุแบบลังกาครอบองค์เดิม ดังปรากฏในปัจจุบันนอกจากนี้ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงศิลปวัตถุมากมาย ที่ตั้ง ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน

ชมเจดีย์เชียงยันที่ด้านหลังวัด ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “เจดีย์แม่ครัว” เชื่อกันว่าสร้างโดยแม่ครัวของพระเจ้าอาทิตยราช กษัตริย์ในตำนานเมืองหริกุญชัย นับว่าเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในล้านนา และอย่าพลาดชมปูนปั้นงดงามที่ยังคงสมบูรณ์ และแวะชมสุวรรณเจดีย์ เชื่อว่าเป็นรูปแบบของพระธาตุหริกุญชัยองค์ที่ถูกก่อครอบสมัยพระเจ้าติโลกราชมีลักษณะคล้ายเจดีย์กู่กุด

เพิ่มเติม

บริเวณหน้าวัดมีรถรางนำชมเมืองลำพูนวันละ 2 เที่ยว 09.30 น. และ 13.30 น. ค่ารถท่านละ 50 บาท เดือนน่าเที่ยวคือวันเพ็ญเดือน 6 หรือวันวิสาขบูชา เพราะมีงานนมัสการพระธาตุหริกุญชัย