พระธาตุเชิงชุม

ริมหนองหาน ทะเลสาบใหญ่กลางเมืองสกลนครเป็นที่ตั้งของพระธาตุเชิงชุม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาหลายร้อยปี ตามตำนานกล่าวว่า พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดสัตว์แถบลุ่มแม่น้ำโขง เมื่อถึงเมืองหนองหานหลวง พระองค์ได้แสดงธรรมให้แก่พญาสุวรรณภิงคารซึ่งเป็นเจ้าเมือง อ่านต่อ

นมัสการธาตุคู่เมืองสกลนคร อำเภอ เมือง จังหวัด สกลนคร

ริมหนองหาน ทะเลสาบใหญ่กลางเมืองสกลนครเป็นที่ตั้งของพระธาตุเชิงชุม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาหลายร้อยปี ตามตำนานกล่าวว่า พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดสัตว์แถบลุ่มแม่น้ำโขง เมื่อถึงเมืองหนองหานหลวง พระองค์ได้แสดงธรรมให้แก่พญาสุวรรณภิงคารซึ่งเป็นเจ้าเมือง ระหว่างนั้นปรากฏรอยพระพุทธบาทขึ้นบนแผ่นศิลา ซึ่งต่อมาได้หายไปในน้ำ พญาสุวรรณภิงคารและพระนารายณ์จึงทรงสร้างเจดีย์หินครอบบริเวณที่แผ่นศิลาจมหายไปนั้น ซึ่งก็คือพระธาตุเชิงชุมนี้เอง พระธาตุเชิงชุมอยู่ภายในวัดเชิงชุมวรวิหาร องค์ธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนสูง 30 เมตร สร้างครอบเจดีย์องค์เดิมที่ก่อด้วยศิลาแลง มีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างคือองค์ธาตุรูปบัวเหลี่ยมฐานพระธาตุทำเป็นซุ้มประตูโขงสี่ทิศ ข้างธาตุมีวิหารที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระองค์แสนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

หลังจากนมัสการพระธาตุเชิงชุมแล้ว ที่นี่ยังมีสถานที่น่าแวะอีกที่หนึ่ง คือ วัดป่าสุทธาวาส เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ชื่อดังสองรูป คือ พระอาจารย์มั่น ภูริทตโตและพระอาจารย์หลุย จนทสาโร โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์หลุยเป็นเจดีย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงร่างแบบแปลนด้วยพระองค์เอง

สิ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดคือ การลองแวะชิมไข่กระทะ อาหารเช้าที่ประกอบด้วยไข่ดาว กุนเชียงหั่น หมูยอหั่น ทอดด้วยเนยในกระทะอะลูมิเนียมเล็ก และใส่หมูสับผัดต้นหอม เสิร์ฟทั้งกระทะที่ใช้ทอด มีให้ชิมตามตลาดทั่วไป นอกจากนี้ที่ยังมีของฝากขึ้นชื่ออย่างมะเม่าหรือหมากเม่า ผลไม้ท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ไวน์แดง น้ำเม่าพร้อมดื่ม น้ำเม่าสกัด เป็นต้น หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปและที่ศูนย์ผลิตและจำหน่ายของดีเมืองสกลนคร