พระธาตุเรณูนคร

ภูมิอากาศในภาคอีสานโดยมากจะหนาวลมไม่หนาวชื้นเหมือนทางภาคเหนือ แต่ยกเว้นอีสานทางตอนเหนือติดกับชายแดนลาวอย่าง เวียงพิงค์แห่งแดนอีสาน เพราะมีบรรยากาศคล้ายภาพฝัน ในหน้าหนาวจะมีหมอกขมุกขมัวปกคลุมราวกับเมืองในเทพนิยายสมชื่อ มรุกขนคร ในอดีตเมืองนี้คือศูนย์กลางอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์อันรุ่งเรือง อ่านต่อ

ไม่ไกลจากพระธาตุพนม ที่ อ.เรณูนครมีพระธาตุเรณูนคร พระธาตุคู่เมืองชาวเรณูผู้ไทยที่จำลองมาจากพระธาตุพนม พระธาตุเรณูนครเมื่อปี พ.ศ. 2460 ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระอรหันต์ รวมทั้งสิ่งของพุทธบูชาต่างๆ เมื่อสักการะพระธาตุเรณูนครแล้ว แนะนำให้ไปสักการะพระองค์แสน พระพุทธรูปคู่บ้านชาวเรณูนคร อ่านต่อ

พระธาตุศรีคุณ เชื่อกันว่าหากมาสักการะแล้วจะมีศักดิ์ศรีทวีคูณและได้รับความเมตตา นอกจากนี้ยังเป็นพระธาตุศรีคุณยังเป็นพระธาตุประจำตัวผู้ที่เกิดวันอังคาร องค์พระธาตุมีลักษณะคล้ายพระธาตุพนม พระธาตุศรีคุณมีลักษณะเป็นบัวเหลี่ยม อ่านต่อ

ภูลังกาเป็นภูเขาหินปูนยอดตัด มียอดภูลังกากลางเป็นจุดที่สูงที่สุดถึง 563 เมตร เป็นที่ประดิษฐานเจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ ลักษณะรูประฆังคว่ำ ด้านในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากเนปาล เมื่อปี พ.ศ. 2543 ซึ่งผู้คนแถบนี้ให้ความเคารพสักการะ บริเวณยอดภูลังกายังเป็นจุดชมทิวทัศน์ได้ถึงสองฝั่ง อ่านต่อ

ไม่ไกลจากพระธาตุพนม ที่ อ.เรณูนครมีพระธาตุเรณูนคร พระธาตุคู่เมืองชาวเรณูผู้ไทยที่จำลองมาจากพระธาตุพนม พระธาตุเรณูนครเมื่อปี พ.ศ. 2460 ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระอรหันต์ รวมทั้งสิ่งของพุทธบูชาต่างๆ เมื่อสักการะพระธาตุเรณูนครแล้ว แนะนำให้ไปสักการะพระองค์แสน พระพุทธรูปคู่บ้านชาวเรณูนคร ซึ่งในวันสงกรานต์จะเชิญแห่รอบเมือง และในทุกวันขึ้น 11-15 ค่ำ เดือน 4 (เดือนมีนาคม) จะมีนมัสการพระธาตุเรณูนคร ทั้งนี้ตามธรรมเนียมสักการะพระธาตุจะนิยมใช้ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีเหลือง ธูป 15 ดอก เทียน 2 ดอก โดยเฉพาะผู้ที่เกิดวันจันทร์ เพราะเป็นพระธาตุประจำวันเกิดซึ่งเชื่อกันว่าจะได้รับอานิสงส์ให้มีผิวพรรณผุดผ่องดั่งแสงจันทร์วันเพ็ญ