พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี

รื่นรมย์ไปกับความร่มรื่นของพรรณไม้นานาชนิด และกลิ่นหอมของดอกสีขาวจากต้นลีลาวดีอยู่นับร้อยปีที่ขึ้นอยู่ตามทางเดิน ในเขตพระราชฐานของพระราชวังเก่าแก่ซึ่งเคยเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ

รื่นรมย์ไปกับความร่มรื่นของพรรณไม้นานาชนิด และกลิ่นหอมของดอกสีขาวจากต้นลีลาวดีอยู่นับร้อยปีที่ขึ้นอยู่ตามทางเดิน ในเขตพระราชฐานของพระราชวังเก่าแก่ซึ่งเคยเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตามประวัติกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้สร้างพระราชวังพระนครคีรีขึ้นบนยอดเขาสมณหรือเขามไหศวรรย์ที่ต่อเนื่องกันและเรียกกันอย่างแพร่หลายในเวลาต่อมา เขาวัง ประกอบด้วยหมู่พระมณเฑียร วัด เจดีย์ และหอดูดาว อันเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันระหว่างไทย จีน และศิลปกรรมตะวันตก แบบนีโอ คลาสสิกที่สวยงาม