พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

ภูแว เป็นยอดเขาหนึ่งของอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง อำเภอแม่จริมอำเภอท่าวังผา และกิ่งอำเภอสันติสุข ป่าดอยภูคามีสภาพสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำลำธารชั้นหนึ่งและดอยภูคายังถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองน่านอีกแห่งหนึ่งด้วย อ่านต่อ

ความพิเศษของเสาดินนาน้อย มีลักษณะเป็นหุบผาและแท่งดินผสมหินลูกรัง สีแดงปนส้ม รูปทรงต่าง ๆ กันไป บ้างเป็นแท่งแหลม บ้างเป็นแท่งกลมมน บ้างก็ดูคล้ายกับกลีบผ้าม่านห้อยลงมา กระจายอยู่ในพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ โดยมีป่าเต็งรังขึ้นอยู่โดยรอบ ในช่วงฤดูหนาวป่าเต็งรังบริเวณรอบ ๆ จะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง แดง ส้ม น้ำตาล ตัดกับสีน้ำเงินเข้มของท้องฟ้า เป็นประติมากรรมที่มีสีสันสวยงาม อ่านต่อ

เมื่อลมหนาวมาเยือน ดอกสีชมพูที่แซมอยู่ตามต้น ผลัดกันผลิบานท่ามกลางไอหมอกแต่งแต้มยอดเขาภูคาให้กลายเป็นดอยสีชมพู อ่านต่อ

จะมีที่ไหนในภาคเหนือที่ลานกางเต็นท์อยู่ในโอบล้อมของแปลงไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวอันสวยงาม และเมื่อตื่นนอนยามเช้า ออกจากเต็นท์สามารถชมพระอาทิตย์สีส้มแดงขึ้นจากขอบฟ้า รวมถึงสายหมอกหนาเป็นผืนแผ่นลอยระอยู่ตามไหล่เขาสลับซับซ้อน ได้เท่ากับดอยวาว อ่านต่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน พบกับเรือนไม้ขนาดใหญ่ที่รวบรวมศิลปวัตถุโบราณที่พบในเมืองน่าน เดิมเคยเป็นหอคำของเจ้าหลวงเมืองน่าน และศาลากลางจังหวัดน่านแห่งแรกมาก่อน นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศสวยงามในยามเย็นซึ่งหนุ่มสาวมักจะเช่าจักรยาปั่นไปรอบเมือง แวะสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง อ่านต่อ

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เสมือนเป็น “มหาธาตุ” หรือหลักเมือง เดิมเรียก “วัดหลวงกลางเวียง” สร้างในสมัยพญาภูเข่ง มีอายุกว่า 600 ปี ภายในวัดยังเก็บรักษาพระพุทธรุปสุโขทัยปางลีลาล้ำค่าอายุเกือบ 600 ปี และมีทองคำเป็นส่วนผสม ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน อ่านต่อ

เมืองน้อยกลางหุบเขาที่เคยเป็นอาณาจักรอิสระแห่งหนึ่งในดินแดนล้านนา งดงามด้วยภาพทิวเขาสลับซับซ้อนเสมือนกำแพงที่หยุดเวลาไว้ไม่ให้ถูกยุคโลกาภิวัฒน์กล้ำกรายมาเกินไป อ่านต่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน พบกับเรือนไม้ขนาดใหญ่ที่รวบรวมศิลปวัตถุโบราณที่พบในเมืองน่าน เดิมเคยเป็นหอคำของเจ้าหลวงเมืองน่าน และศาลากลางจังหวัดน่านแห่งแรกมาก่อน นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศสวยงามในยามเย็นซึ่งหนุ่มสาวมักจะเช่าจักรยาปั่นไปรอบเมือง แวะสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง วัดหัวข่วง อยู่ใกล้ๆ กับพิพิธภัณฑ์ มีหอไตรไม้ ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่ประดับประดาด้วยกระจก รวมทั้งเจดีย์ศิลปะล้านนาตอนปลายที่งดงามมาก และห่างออำไปอีกนิด ลองแวะวัดพญาวัด ชมเจดีย์ทรงพีระมิดที่ได้รับอิทธิพลมาจาก “ภู่กุด” จ.ลำพูน หรือห่างจากเมืองออกไปเล็กน้อยใน ต.ม่วงตี้ด กิง อ.ภูเพียง แนะนำให้ไปไหว้พระธาตุแช่แห้ง เจดีย์ประจำคนเกิดปีเถาะ หรือปีกระต่ายซึ่งชาวบ้านมักนำตุ๊กตากระตายไปเป็นของถวาย

แนะนำให้เที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ เพราะมีงานไหว้พระธาตุแช่แห้ง ซึ่งมีการละเล่นพื้นเมืองมากมาย รวมทั้งขบวนแห่แต่งกายแบบพื้นเมืองและการขับค่าวซอ ส่วนเดือนตุลาคมมีงานแข่งเรือหลังเทศกาลออกพรรษาในลำน้ำน่าน เป็นงานใหญ่ประจำปี และเดือนธันวาคมมีงานกาชาดส้มสีทอง รวมทั้งของดีเมืองน่าน

ในตัวเมืองมีร้านขายของที่ระลึกให้เลือกเยอะ ทั้งผ้าทองพื้นเมืองไทลื้อและเครื่องเงินโบราณ ส่วนผลไม้ต้องส้มสีทอง มะไฟจีน หรือฮวงพี้ ผลไม้เฉพาะถิ่นที่นำมาแปรรูปโดยอบแห้ง แนะนำร้าน ศูนย์เครื่องชมพูภูคา และหัตถกรรมเมืองน่าน ตั้งอยู่บน ถ. น่าน – พะเยา ขายเครื่องเงิน ผ้าทอพื้นเมือง และมะไฟจีนแปรรูป