พิพิธภัณฑ์สังคโลก

เมืองโบราณที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเมืองศรีสัชนาลัยอย่างใกล้ชิดในด้านประวัติความเป็นมา เป็นแหล่งศิลปกรรมอันงดงามอ่อนช้อย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นแหล่งกำเนิดศิลปวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรไทย การวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในด้านศิลปกรรม พุทธประติมากรรมของสุโขทัยได้รับการยอมรับกันว่าเป็นสุดยอดทางความงามของศิลปะไทย เมืองเก่าสุโขทัยมีโบราณสถานขนาดใหญ่ตระการตาหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะพระพุทธรูปขนาดมหึมา อ่านต่อ

น้ำตกสายรุ้งเป็นน้ำตกที่สูงมาก สามารถมองเห็นได้แต่ไกลเป็นสายสีขาวไหลลงตัดกับป่าเขียวสดในฤดูฝน ชั้นน้ำตกที่เห็นคือชั้นที่ 4 ซึ่งสูงที่สุด น้ำตกมีต้นน้ำจากยอดเขาหลวง อยู่ในพื้นที่ของ อช.รามคำแหง เส้นทางน้ำตกสายรุ้งต้องเดินไปตามก้อนหินในลำธาร และสูงชันขึ้นไปเรื่อยๆ เหมาะสำหรับหนุ่มสาวที่เรี่ยวแรงยังดี แต่ต้องระวังหินลื่นและระวังน้ำป่าด้วย ฤดูฝนที่ตกหนักไม่ควรลงเล่นน้ำ เดือนที่เหมาะไปเที่ยวคือช่วง เดือน ต.ค.- พ.ย. ส่วนฤดูแล้งน้ำน้อย อ่านต่อ

ชาวไทยพวนบ้านหาดสูงยังดำรงวัฒนธรรมดั้งเดิมยามหมดหน้านาที่ว่า “หญิงทอผ้า ชายตีเหล็ก” สิ่งที่โดดเด่นสำหรับบ้านหาดสูงคือ การทอผ้า ซึ่งมีลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ใครต่อใครที่ได้ไปเที่ยวสุโขทัยย่อมไม่พลาดการเข้าไปชมการทอผ้าซิ่นจีนจก ยิ่งถ้าเป็นช่วงเทศกาลประเพณีก็จะได้พบสภาพวิถีชีวิตชาวบ้านที่ร่วมทำบุญทั้งหมู่บ้านอีกด้วย บ้านหาดสูงตั้งอยู่ที่ ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์สังคโลกเป็นพิพิธภัณฑ์ของเอกชนที่รวบรวมงานสังคโลกสำคัญๆ จากหลายแห่งมาจัดแสดงประกอบกับการบรรยายเรื่องราว ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและการค้า นอกเหนือจากเครื่องสังคโลกที่ขุดค้นพบใน จ.สุโขทัย แล้ว ยังมีเครื่องสังคโลกจากจังหวัดอื่นในประเทศ เช่น เตาเวียงกาหลง จ.เชียงราย เตาเผาใน จ.ลำพูน จ.เชียงใหม่ และเครื่องสังคโลกจากต่างประเทศ เช่น จีน เวียดนาม เป็นต้น ภายในตัวอาคารมีสามชั้น ชั้นแรกจัดแสดงชิ้นงานสังคโลกต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา เครื่องประดับอาคาร นอกจากนี้ยังมีเครื่องสังคโลกที่เขียนลายในภาชนะที่สะท้อนวิถีชีวิตไทย เช่น การแต่งกาย เครื่องประดับ เงินตราต่างๆ ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแล้วยังมีกรรมวิธีผลิตเครื่องสังคโลกในเชิงอุตสาหกรรมส่งออกไปทั่วโลก อ่านต่อ

วัดช้างล้อมตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาพนมเพลิง จากศิลาจารึก พ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ 1 กล่าวไว้ว่า “...1207 ศกปีกุน (พ.ศ.1829) ให้ขุดเอาพระธาตุออก ทั้งหลายเห็นกระทำบูชา บำเรอแก่พระธาตุได้เดือนหกวัน จึงเอาลงฝังในกลางเมืองศรีสัชนาลัยก่อพระเจดีย์เหนือหกเข้าจึงแล้ว ตั้งเวียงผาล้อมพระธาตุสามเข้าจึงแล้ว” สันนิษฐานกันว่าเจดีย์ที่กล่าวถึงนี้คือเจดีย์ประธานของวัดช้างล้อม ตัวเจดีย์องค์ใหญ่ทรงลังกาก่อด้วยศิลาแลง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกันสามชั้น ฐานชั้นแรกมีรูปช้างยืนทำด้วยศิลาแลงล้อมรอบจำนวน 39 เชือก ระหว่างช้างแต่ละเชือกมีเสาโคมไฟคั่นอยู่ฐานชั้นที่ 2 เป็นลานประทักษิณ ด้านนอกมีพนักลูกกรงทำด้วยศิลาแลงล้อมรอบ ฐานชั้นที่ 3 ซึ่งเป็นฐานติดองค์เจดีย์ มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป เดิมเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นที่สร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ด้านหน้าขององค์เจดีย์มีบันไดขึ้นสู่ลานประทักษิณและองค์เจดีย์ ถัดออกมาเป็นกำแพงแก้วก่อด้วยศิลาแลงรอบองค์เจดีย์ประธาน มีประตูเข้าสู่ลานเจดีย์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ด้านข้างสองด้านทำเป็นประตูหลอก นอกกำแพงแก้วด้านหน้าเป็นฐานวิหารขนาดใหญ่ สองข้างมีซากเจดีย์และวิหารขนาดเล็ก แต่เดิมนั้นทางเดินเข้าสู่วิหารและองค์เจดีย์ประธานคงปูลาดด้วยแผ่นศิลาแลงเป็นลานกว้าง เนื่องจากในการบูรณะครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2500 นั้น ได้พบแผ่นศิลาแลงอยู่ระเกะระกะทั่วไปเป็นจำนวนมากที่พื้นสนามบริเวณวิหาร อ่านต่อ

วัดสิริเขตคีรี ซึมซับความงดงามแห่งพระศาสนากลางแวดล้อมของธรรมชาติ วัดสิริเขตคีรี อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย วัดสิริเขตคีรีตั้งอยู่บนเนินเขาท่ามกลางการโอบล้อมของธรรมชาติและต้นไม้ที่เขียวขจี ซึ่งนอกจากช่วยให้ความร่มรื่นกับบริเวณวัดได้อย่างมากแล้วยังช่วยขับเน้นความสวยงามของพระอุโบสถที่ตกแต่งด้วยกระเบื้องสีขาวบริสุทธิ์อย่างวิจิตรบรรจง อ่านต่อ

ชมความงดงามแห่งศิลปะโบราณวัตถุ

พิพิธภัณฑ์สังคโลกเป็นพิพิธภัณฑ์ของเอกชนที่รวบรวมงานสังคโลกสำคัญๆ จากหลายแห่งมาจัดแสดงประกอบกับการบรรยายเรื่องราว ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและการค้า นอกเหนือจากเครื่องสังคโลกที่ขุดค้นพบใน จ.สุโขทัย แล้ว ยังมีเครื่องสังคโลกจากจังหวัดอื่นในประเทศ เช่น เตาเวียงกาหลง จ.เชียงราย เตาเผาใน จ.ลำพูน จ.เชียงใหม่ และเครื่องสังคโลกจากต่างประเทศ เช่น จีน เวียดนาม เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์สังคโลกตั้งอยู่ริมถนนเลี่ยงเมือง ต.บ้านลุ่ม อ.เมือง หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เริ่มต้นจากวงเวียนกลางเมืองสุโขทัย ใช้ถ.ศรีอินทราทิตย์ ผ่านที่ว่าการอำเภอ จนถึงสามแยกใหญ่ ให้เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สิงหวัฒน์ ตรงไปจนถึงสี่แยก แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเลี่ยงเมืองประมาณ 200 เมตร พิพิธภัณฑ์จะอยู่ซ้ายมือ หากเดินทางโดยรถประจำทางสามารถ ขึ้นรถสายรอบเมืองได้

พิพิธภัณฑ์สังคโลกมีสิ่งที่น่าสนใจเริ่มจากภายในตัวอาคารมีสามชั้น ชั้นแรกจัดแสดงชิ้นงานสังคโลกต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา เครื่องประดับอาคาร นอกจากนี้ยังมีเครื่องสังคโลกที่เขียนลายในภาชนะที่สะท้อนวิถีชีวิตไทย เช่น การแต่งกาย เครื่องประดับ เงินตราต่างๆ ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแล้วยังมีกรรมวิธีผลิตเครื่องสังคโลกในเชิงอุตสาหกรรมส่งออกไปทั่วโลก ทั้งวิธีการเผา การเคลือบ การใช้ดิน ในชั้นแรกนี้มีคู่มือในการเดินชม และมีเทปบันทึกเสียงให้ฟังคำบรรยายขณะเดินชม หรือถ้ามาเป็นหมู่คณะก็มีวิทยากรบรรยาย บนชั้นที่ 2 จัดแสดงโบราณวัตถุ ทั้งเครื่องถ้วยชามดินเผา หม้อ ไห เครื่องสังคโลก ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ก่อนจะมีชนชาติต่างๆ ชั้นที่ 3 จัดแสดงชิ้นงานที่ดีที่สุดจากแหล่งเตาเผาเครื่องสังคโลกหลายแห่ง ส่วนใหญ่เป็นของชาวไทยในอาณาจักรล้านนาบางชิ้นเป็นผลงานของต่างประเทศ เช่น จีน เวียดนาม แต่ก็เป็นชิ้นงานที่ขุดค้นพบในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวเนื่องทางการค้าในอดีต

ศิลปะโบราณวัตถุโดยส่วนใหญ่เป็นเครื่องสังคโลกและเครื่องปั้นดินเผาที่อาจนับได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางที่สมบูรณ์ที่สุดในขณะนี้ การชมเครื่องสังคโลกและศิลปวัตถุต่างๆ นั้น จำเป็นจะต้องมีจินตนาการควบคู่ไปกับความรู้ที่ทางพิพิธภัณฑ์ถ่ายทอดด้วย แล้วจะชมผลงานต่างๆ ได้อย่างสนุกสนานและเข้าใจ