ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร

ภูเก็ต

ของหวาน

เครปเค้ก ราดซอสสตรอเบอรี่ อร่อยเว่อร์ เครปเคก้เนื้อนุ่ม ราดดว้ยซอสสตรอเบอร่ี อร่อยก าลงัดี...

ภูเก็ต

ของหวาน

โรตี สามช้ัน ใส่ไส้ด้วย ชาบังนันรสกลมกล่อม ร้านตกแต่งโทนสีม่วง หรูหรา ไม่มีเมนูหมูนะจะ๊ ...

ภูเก็ต

ของหวาน, อื่นๆ

นั่งทานขนมอร่อย มองทะเลสวยๆๆของภูเกต็ ร้านติดหนา้หาดราไวย ์เปนร้านที่ติดทะเลที่สวยอีกแห่งน...

ภูเก็ต

ของหวาน, อื่นๆ

นั่งทา งาน ในบรรยากาศสบายๆ เป็นร้านนั่งเล่นในอีกแนวคิดอีกมุมมอง นั่งเล่นหรือจะประชุมกลุ่มย...

ภูเก็ต

ของหวาน, หลากหลายประเภท, อื่นๆ, ไทย

นั่งสบายๆๆ เจ้าคราฟเพียบบบ เป็นร้านนั่งเล่น สบายๆ ร้านกวา้งขวาง มีหลายโตะ๊ นั่งชิว 10 คน ก...

ภูเก็ต

ของหวาน

ขนมหวานยามคา ่คนื กุลธิดา ขนมหวาน พกิัดร้าน อยู่ฝั่งตรงขา้มสวนหลวง ร้านเปิดตอนเยน็ๆ ถึงก...

ภูเก็ต

ของหวาน

ขนมหวาน ขนมไทย อร่อยๆ ราคาไม่แพง ค่ ำนี้ ชวนเพื่อนๆ มำอว้นกับเรำดว้ยร้ำนขนมหวำนร้ำนนี้ค่...

ภูเก็ต

ของหวาน

นี่มนสูรราเขียน้ ก้อในขะที่เดินเล่นหาร้านนั่งดื่มที่ภูเก็ตในย่านเมืองเก่า ก้อบงัเอิญเดิน...

ภูเก็ต

ของหวาน, จีน

ร้านติ่มซ า มีอาหารเช้า โจ๊ก ข้าวต้ม ไข่กะทะ ขายด้วย ร้านติ่มซา มีขา้วตม้ โจก๊ หมี่ซั่ว ไ...

ภูเก็ต

ของหวาน

มาทานโรตีรอบดึกๆ ก่อนนอนกนั ร้านโรตีเด็กซน เป็นร้านเล็กค่ะ ร้านนี้ราคาถูก เปิดดึก แถมอร่อย...

ภูเก็ต

ของหวาน, จีน

ติ่มซ าร้อนๆ นุ่มลนิ้ ถา้มาแถวนี้นะเตรียมพงุมาใส่เรย เพราะอยุ่ถดัมา คือ ร้านนายดา ซีฟู้ดร...

ภูเก็ต

ของหวาน, ไทย

ร้านนมทยรสอร่อย ้าเหนียมะม่หอมหาน ร้านขนมทยขายมานาน มีขนมใหเ้ลือกหลายอย่างแต่ที่ถูกใจคือขา...

Result 61-72 of total 492