ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร

ภูเก็ต

ของหวาน, ไอศกรีม

รบด้กบราาร่เที่ยว ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว เพรำะะนั้นรำคำขำ้วของอะไรก็จะแปรผนัตำมนกัท่องเ...

เชียงใหม่

ของหวาน, คาเฟ่, ไอศกรีม

ร้านเป็นร้านเล็กๆ แต่งร้านให้ความรู้สึกแบบอบอุ่น และเป็นกันเองดีมากๆ ร้านอยู่แถวแม่โจ้ ร้า...

เชียงใหม่

ของหวาน, คาเฟ่, ไอศกรีม

หากใครเดินผ่านไปผ่านมาบนถนน ราชดาเนิน คงเป็นต้องสงสัยว่าเหตุอันใดผู้คนมากมายถึงต้องมายืนมุ...

เชียงใหม่

ของหวาน, คาเฟ่, ไอศกรีม

ร้านคาเฟ่บรรยากาศปลอดโปร่งโล่งสบายร้านนี้ ร้านนี้จะตั้งอยู่เป็นภายในส่วนของบ้าน จะมีมุมๆนึ...

เชียงใหม่

ของหวาน, คาเฟ่, ไอศกรีม

ร้านกาแฟแนววินเทจ โปร่งโล่งสบาย มีหลายโซนจะมาคนเดียว เป็นคู่ หรือมากับเดอะแก๊งก็ม่วนงัน พน...

เชียงใหม่

ของหวาน, คาเฟ่, ไอศกรีม

บาร์สมูทตี้ น้ำผลไม้ ชา-กาแฟ วัตถุดิบที่ใช้มีคุณภาพ รสชาดดีและราคาประหยัดมากๆ ผ่านมานิมมาน...

เชียงใหม่

ของหวาน, คาเฟ่, ไอศกรีม

ร้านอยู่ที่ Central festival ชั้น4 มื้อเที่ยงหรือมื้อเย็นก็นะ ร้านอาหารในห้างราคาไม่สูงมาก...

เชียงใหม่

ของหวาน, คาเฟ่, ไอศกรีม

เมนูของร้านไม่มีอาหารคาวขาย มีแค่เครื่องดื่มกับเค้ก และเบียร์ขายตามเวลาที่กาหนด หากอาหารที...

เชียงใหม่

ของหวาน, คาเฟ่, ไอศกรีม

บุฟเฟ่ต์ขนมหวำนห้องกำสะลอง มีขนมหวำนและของว่ำงมำกมำยหลำกหลำยรำยกำร พร้อมอำหำรว่ำงจำกห้องฝร...

เชียงใหม่

ของหวาน, คาเฟ่, ไอศกรีม

เครื่องดื่มมีให้เลือก 2 แบบ คือ Lemon Series กับ Tea Series ในราคาแก้วละ 35-45 บาท โดยเราส...

เชียงใหม่

ของหวาน, คาเฟ่, ไอศกรีม

ร้านนี้ตั้งอยู่บนถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 7 เป็นซอยที่มาร้านกินดื่มเยอะมากๆ หนึ่งในร้านที่คนเย...

เชียงใหม่

ของหวาน, คาเฟ่, เอเชียนฟิวชัน, ไทย, ไอศกรีม

บรรยากาศของที่นี่ค่อนข้างกว้างใหญ่มีพื้นที่ให้เลือกนั่งทั้งชั้นล่างและชั้นบน การตกแต่งดูมี...

Result 37-48 of total 100