วนอุทยานปราณบุรี

วนอุทยานปราณบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 1 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติคลองเก่าคลองคอย เป็นโครงการพัฒนาป่าชายเลน ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพื้นที่ประมาณ 1,984 ไร่ กรมป่าไม้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2525 ภายในวนอุทยานปราณบุรี มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติสามารถเดินชมระบบนิเวศของป่าชายเลน ระยะทางเดินมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวจะได้ศึกษาป่าชายเลนได้อย่างครบถ้วน อ่านต่อ

วนอุทยานปราณบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 1 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติคลองเก่าคลองคอย เป็นโครงการพัฒนาป่าชายเลน ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพื้นที่ประมาณ 1,984 ไร่ กรมป่าไม้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2525 ภายในวนอุทยานปราณบุรี มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติสามารถเดินชมระบบนิเวศของป่าชายเลน ระยะทางเดินมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวจะได้ศึกษาป่าชายเลนได้อย่างครบถ้วน และพบกับแม่น้ำปราณบุรี เป็นสายน้ำที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของขาวบ้านปากน้ำปราณ และเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ทำให้ระบบนิเวศธรรมชาติเกิดความสมดุล รวมถึงเป็นแหล่งรวมด้านนิเวศวิทยา เพราะจะมีน้ำเค็ม น้ำกร่อย และน้ำจืด ในแม่น้ำสายนี้ ในอดีตแม่น้ำปราณบุรีได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่มีจระเข้ชุกชุมมาก จนมีคนกล่าวขานว่า จระเข้ปราณ แม่น้ำปราณบุรีมีต้นกำเนิดจากผืนป่าแก่งกระจาน ไหลผ่านทิวเทือกเขาในด้านตะวันตกก่อนไหลลงสู่ทะเลที่ปากน้ำปราณบุรี นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือหางยาวชมทัศนียภาพตลอดลำน้ำไปยังปากน้ำปราณบุรีได้ ซึ่งจะผ่านศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ศาลเจ้าแม่ทับทิม ไร่สับปะรด หมู่บ้านชาวประมางและชมนกนานาชนิดใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง