headline
วางแผนเที่ยว
วางแผนเที่ยว

แนะนำทริปท่องเที่ยว

2016
2 วัน, 1 คืน

2วัน 1คืน : ขอนแก่น

ระยะเวลา : 2 วัน, 1 คืน

สถานที่ : ท่าอากาศยานขอนแก่น, ราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล, ศาลาไหมไทย หรือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี, สิม (โบสถ์) วัดสระทองบ้านบัว, โรงแรมอวานี ขอนแก่น, วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร), โรงแรมอวานี ขอนแก่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น