วางแผนเที่ยว
วางแผนเที่ยว

แบกเป้ เทเมืองกรุง มุ่งไปงาว (ลำปาง)

ตารางท่องเที่ยว :
ลำปาง 3 วัน
ช่วงเวลา :
3 วัน 2 คืน
หมวดหมู่ :
ศิลปะและวัฒนธรรม, ธรรมชาติ, ชายหาดและเกาะต่างๆ, ประสบการณ์ท่องเที่ยวท้องถิ่น,
  • วันที่ 1
    ก.ย. 21
  • วันที่ 2
    ก.ย. 22
  • วันที่ 3
    ก.ย. 23
วันที่ 1 : ลำปาง

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วัดเก่าแก่สวยงามที่มีอายุนานนับพันปี ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ตั้งแต่พ.ศ. 1979 เป็นเวลานานถึง 32 ปีที่มาของชื่อวัดพระแก้วดอนเต้านั้นตามตำนานกล่าวไว้ว่า พระมหาเถระแห่งวัดนี้ได้พบแก้วมรกตในแตงโม (ภาษาเหนือเรียกว่าหมากเต้า) และนำมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปซึ่งต่อมาได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวงจนถึงปัจจุบัน   น่าชม • องค์พระบรมธาตุดอนเต้า พระเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า • วิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ที่มีอายุเก่าแก่พอ ๆ กับวัด • วิหารหลวงที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย • วิหารพระเจ้าทองทิพย์สร้างโดยพระนางจามเทวีอายุกว่า 1,000 ปี ประดิษฐานพระเจ้าทองทิพย์ศิลปะสมัยเชียงแสน • มณฑปหรือพญาธาตุศิลปะแบบพม่า • วิหารลายคำสุชาดารามฝีมือช่างเชียงแสนภายในมีจิตรกรรมฝาผนังลวดลายทองงดงาม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเชียงแสน • พิพิธภัณฑสถานแห่งล้านนาอันเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัตถุแบบล้านนา เช่น สัตภัณฑ์เครื่องถ้วย กระเบื้อง พระพุทธรูป เป็นต้น    

อ่านต่อ

รายละเอียด

8 นาที ( ระยะทางประมาณ 1.98 กิโลเมตร)

กาดกองต้า

ถ้าการได้เดินช็อปปิ้งในบรรยากาศเก่าๆ ที่ปลุกอดีตอันงดงามให้ฟื้นคืนสู่ชีวิตชีวา คือประสบการณ์ อันคลาสสิกของการเดินทางที่สร้างความทรงจำอันยิ่งใหญ่แล้วล่ะก็ สิ่งนี้คุณจะได้สัมผัสในทุกย่างก้าว ของการเดินเล่นบนถนนคนเดินกาดกองต้า ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์ เมื่อที่นี่คือตลาดที่เต็ม ไปด้วยความคึกคักที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองลำปาง สองข้างทางเรียงรายด้วยตึกเก่าอันทรงคุณค่า โดยสถาปัตยกรรมเหล่านี้มีทั้งศิลปะตะวันตก พม่า-ไทใหญ่ และจีนซึ่งยังคงได้รับการดูแลรักษาอย่างดี ซึ่งนอกจากจะได้เลือกซื้อหาสินค้าพื้นเมือง สินค้าทำมือ อาหารพื้นบ้าน สินค้าที่ระลึกแล้ว ยังมีการแสดงวัฒนธรรมบนลานกิจกรรมที่พร้อมพาทุกคนย้อนอดีตกลับไปสู่วันวานที่เคยรุ่งเรืองของลำปางอย่างไรอย่างนั้น   กาดนี้มีที่มา  เดิมบริเวณนี้เป็นชุมชนทางเศรษฐกิจที่มีอายุกว่าร้อยปี ตั้งอยู่ริมน้ำวังซึ่งถือเป็นชัยภูมิชั้นดี ต่อมาได้พัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าขายและส่งผ่านสินค้าสำคัญของเมืองลำปาง ครั้นปี พ.ศ. 2459 ศูนย์กลางการค้าแห่งนี้ถูกลดบทบาทลงเนื่องจากมีการตัดเส้นทางรถไฟสายเหนือมาถึงลำปางผู้คนในจังหวัดจึงขยายถิ่นฐานไปตั้งอยู่รอบ ๆ สถานีรถไฟ ก่อเกิดชุมชนใหม่ที่เรียกว่า "ชุมชนเก๊าจาว" ปล่อยชุมชนกองต้าให้จมอยู่กับความเงียบเหงา จนในปัจจุบันที่นี่ได้หวนกลับมาเป็นย่านการค้าที่สำคัญอีกครั้ง โดยความตั้งใจของชาวลำปางที่ต้องการอนุรักษ์วันวานและสร้างสีสันให้เมืองนี้น่าเที่ยว กาดกองต้า เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์เวลา 17.00-22.00 น.  

อ่านต่อ

รายละเอียด

3 นาที ( ระยะทางประมาณ 0.38 กิโลเมตร)

วัดเชียงราย

วัดเชียงราย (CHIANGRAI TEMPLE )วัดเชียงราย คณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อปี 2200 โดยเจ้าพระยามหาโยธานราธิบดีศรีพิไชยณรงค์ หรือพระยาเจ่ง ผู้เป็นต้นตระกูลคชเสนีฝ่ายเหนือได้ส่งพระยาชมภู บุตรชาย ร่วมกับญาติทางมารดา ซึ่งเป็นเจ้านายฝ่ายเหนือตระกูลขัติ เชียงราย ก่อสร้างหมู่บ้าน และวัดเชียงรายขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูลชาวเชียงราย และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี 2457 อนุรักษ์รูปแบบของวิหารหลังเดิม ซึ่งเป็นศิลปะล้านนาประยุกต์กับศิลปะภาคกลางไว้ทั้งหมด บูรณะแล้วเสร็จเมื่อปี 2555 พร้อมกับได้พัฒนากุฏิของพระเทพวิสุทธิโสภณ อดีตเจ้าอาวาส ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม และการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของอดีตเจ้าอาวาสในแต่ละสมัยที่ได้พัฒนา และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับวัด  รวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา  ภายในวิหารประดิษฐานพระประธาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร

อ่านต่อ

รายละเอียด

วันที่ 2 : ลำปาง

วัดจองคำ

วัดจองคำ อำเภองาวแห่งนี้มีชื่อคล้ายวัดจองคำจองกลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สันนิษฐานว่าผู้สร้างเป็นชาวไทยใหญ่และสร้างตามแบบศิลปะไทยใหญ่ (เงี้ยว) ดังนั้นชื่อของวัดจึงคล้ายกับวัดจองคำของเมืองแม่ฮ่องสอน วัดจองคำแห่งนี้ก่อสร้างเมื่อพุทธศักราชใดไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด ตัววิหารเป็นศิลปะแบบไทยใหญ่ (เงี้ยว) หลังเดิมได้ถูกถอดแบบไปตั้งไว้ที่เมืองโบราณ บางปู จังหวัดสมุทรปราการ วิหารหลังปัจจุบันนี้ได้สร้างขึ้นมาใหม่ตามแบบฉบับของเดิมทุกประการ โดยสล่าช่างชาวพม่า วัดจองคำแห่งนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  

อ่านต่อ

รายละเอียด

57 นาที ( ระยะทางประมาณ 82.13 กิโลเมตร)

สะพานโยง

สะพานโยง สะพานข้ามแม่น้ำงาว เป็นสะพานที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวลำปางมาแต่โบราณ เริ่มก่อสร้างก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2469 สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2471 สะพานไม้นี้ไม่มีชื่อเป็นทางการ แต่กรมทางหลวงแผ่นดินเรียกว่า สะพานข้ามลำน้ำงาว มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ใครชอบความคลาสสิคที่คงความเป็นไทย ก็ต้องมาแวะถ่ายรูปคู่กับสะพานนี้เป็นที่ระลึกกันหน่อยเนอะ ลําปางเมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา  

อ่านต่อ

รายละเอียด

1 นาที ( ระยะทางประมาณ 0.39 กิโลเมตร)

ตลาดงาว

จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เช่น ผ้าทอพื้นเมือง แคปหมู น้ำพริกหนุ่ม หมูยอ จำหน่ายทุกวัน เวลา 7.00 น. 19.00 น.

อ่านต่อ

รายละเอียด

วันที่ 3 : ลำปาง

น้ำตกแม่แก้ - น้ำตกเกาฟุ

น้ำตกแม่แก้และน้ำตกเกาฟู ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทมีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอแจ้ห่ม อำเภองาว จังหวัดลำปาง มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มาก มีสวนสักกระจายอยู่ทั่วไป เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์จำนวนมาก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ชั้นที่ 160 มีจุดเด่นและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญ คือ ถ้ำผาไท หล่มภูเขียว บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม ถ้ำออกรู ห้วยแม่พลึง นอกจากนี้ยังมีน้ำตกขนาดเล็กกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป  เช่น น้ำตกแม่แก้ แห่งนี้ เป็นน้ำตกขนาดเล็ก เกิดจากลำห้วยแม่แก้ ตั้งอยู่บริเวณบ้านแม่แก้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง การเดินทางใช้เส้นทางรถยนต์จากอำเภองาว ถึงบริเวณน้ำตก ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตรถัดจากน้ำตกแม่แก้ไปอีก หนึ่งกิโลเมตร เป็น น้ำตกเกาฟุ   ถัดจากน้ำตกแม่แก้ไปอีก หนึ่งกิโลเมตร เป็น น้ำตกเกาฟุ  เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สร้างด้วยฝีมือชาวเขาเพียงคนเดียว โดยใช้เวลา สร้างนานนับสิบปี   ชื่อของน้ำตกตั้งตามชื่อชาวไทยภูเขา ชื่อ เกาฟุ ซึ่งเป็นค้นพบน้ำตกนี้เป็นคนแรก

อ่านต่อ

รายละเอียด

8 ชั่วโมง 8 นาที ( ระยะทางประมาณ 17.16 กิโลเมตร)

หล่มภูเขียว

ธรรมชาติโดยรอบหล่มภูเขียวเป็นป่าดิบแล้ง มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านได้เดินป่าเข้ามาพบแหล่งน้ำสีเขียวมรกตอยู่ภายใต้หุบเขาดังกล่าว จึงเรียกชื่อว่า "หล่มภูเขียว" ส่วนหุบเขาอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกันแต่ไม่มีน้ำ เรียกว่า "หล่มแล้ง" ชาวบ้านเชื่อว่าหล่มภูเขียวเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ มีพญางูใหญ่อาศัยอยู่ จึงได้ทำพิธีบูชาน้ำเป็นประจำทุกปี มีเรื่องเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่า สมัยก่อนชาวบ้านจะนำขันข้าวพร้อมดอกไม้ธูปเทียนมาบูชา โดยนำไปวางบนขอนไม้และลอยไปกลางลำน้ำเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบึงน้ำ และได้เกิดปรากฏการณ์ขอนไม้จมลงไปใต้น้ำแล้วลอยขึ้นมา โดยที่เทียนยังไม่ดับ จึงเกิดความเชื่อว่าแหล่งน้ำนี้เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น ชาวบ้านจึงนำน้ำจากหล่มภูเขียวมาใช้ดื่มกินและอธิษฐานขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ และนำไปใช้ในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านตามความเชื่อสืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน บริเวณโดยรอบหล่มภูเขียวล้อมรอบไปด้วยผาหินปูนสูงชัน มีความร่มรื่นจากต้นไม้ใหญ่โดยรอบ บรรยากาศของป่าเขาอันเงียบสงบผสมกับความเรียบนิ่งของผิวน้ำสีเขียวมรกตที่ลึกจนไม่สามารถหยั่งถึงนี้ ทำให้เกิดความงดงามอันลึกลับ สะกดสายตาของผู้ที่ได้มาเยือน “หล่มภูเขียว” เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง มีลักษณะเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เนื้อที่ราว 1-2 ไร่ มีความลึกมากจนมองเห็นเป็นสีเขียวมรกตสวยงาม ความลึกนั้นไม่สามารถระบุได้ สันนิษฐานว่าแอ่งแห่งนี้เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกในสมัยดึกดำบรรพ์ หรืออาจเกิดจากการยุบตัวของหินปูนซึ่งเคยเป็นเพดานถ้ำมาก่อน แล้วจมลงใต้น้ำ เรียกว่าหลุมยุบ (Sink Hole) ต่อมาจึงกลายเป็นแหล่งรับน้ำ และมีปลาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

อ่านต่อ

รายละเอียด

2 ชั่วโมง 40 นาที ( ระยะทางประมาณ 24.66 กิโลเมตร)

พิพิธภัณฑ์หนังกลางแปลง

พิพิธภัณฑ์หนังกลางแปลง (ศูนย์อนุรักษ์ภาพยนตร์ย้อนยุค) ก่อตั้งโดยนายมานิตย์ วรฉัตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวภาพยนตร์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน    ภายในพิพิธภัณฑ์แสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับภาพยนตร์ย้อนยุค อาทิ ใบปิดโปสเตอร์ภาพยนตร์สมัยก่อน เครื่องฉายภาพยนตร์ 8 ม.ม. 16 ม.ม. 35 ม.ม. ฟิล์มภาพยนตร์ 8 ม.ม. 16 ม.ม. 35 ม.ม. บทพากย์ภาพยนตร์ ใบเซนเซอร์ภาพยนตร์  แผ่นเสียงประกอบภาพยนตร์  และแผ่นเสียงโฆษณาภาพยนตร์     มีการจัดฉายภาพยนตร์พร้อมพากย์สดสำหรับการเข้าชมเป็นหมู่คณะ 50 คนต่อรอบ โดยมีล่ามแปลภาษาอังกฤษ และญี่ปุ่น

อ่านต่อ

รายละเอียด