สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว

มุกดาหาร

กลองมโหระทึกโบราณ หรือ “กลองทอง” กลองมโหระทึกเป็นกลองสัมฤทธิ์หน้าเดียว เส้นผ่าศูนย์กลาง...

อ่างทอง

ตั้งอยู่ในตำบลไชยภูมิ สมาชิกในกลุ่มจะช่วยกันผลิตผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา เช่น กระเป๋า แจกัน ส่วนใหญ่มีตล...

เพชรบูรณ์

เมื่อความรู้ในการตีมืดคือภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เอกลักษณ์ของมีดจากฝีมือกลุ่มช...

นครศรีธรรมราช

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่าวเตล็ด ตำบลท้องเนียนมีพื้นที่ต่อกับอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็...

นครสวรรค์

มีการทอผ้าฝ้ายมัดย้อมสีธรรมชาติอย่างสวยงาม โดยจัดทำเป็นกลุ่มแม่บ้าน ตลอดจนตัดเย็บเป็นสินค้า เช่น ผ้า...

สุพรรณบุรี

ลุ่มทอผ้าลวดลายโบราณลาวซี่–ลาวครั่ง ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าไปท่องเที่ยวชมตำบลป่าสะแก ดูเรือเก่าแก่โบราณ...

เลย

อยู่ที่บ้านก้างปลา มีการรวมตัวกันทอผ้าไทเลย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด มีการสาธิตการทอผ้า และเลือกซ...

กาฬสินธุ์

อยู่ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ 70 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 227 ผ้าแพรวาเป็นผ้าไหมลายมัดหมี่ที่มีลายเอ...

สระแก้ว

จากที่ทำการอุทยานฯ ถึงหลักกิโลเมตรที่ 25 ให้เดินเท้าต่อไปอีก 15 กิโลเมตร จะถึงน้ำตก เป็นน้ำตกใหญ่ที่...

นครราชสีมา

ม. 15 ต. ในเมือง ห่างจากแยกตลาดแค (เส้นทางตลาดแค-พิมาย) ประมาณ 9 กิโลเมตร ก่อนถึงโรงพยาบาลพิมาย จะมี...

ตรัง

ผ้าทอนาหมื่นศรี มีลักษณ์พิเศษในเรื่องโครงสร้างของตัวเนื้อผ้า ลวดลาย และสีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ปั...

นนทบุรี

ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ เป็นแหล่งเพาะปลูกกล้วยไม้สกุลหวาย โดยมีสวนกล้วยไม้หลายสวนที่เปิดให้นักท่อง...

Result 25-36 of total 4,486