สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว

บุรีรัมย์

ผ้าไหมซิ่นตีนแดงและผ้าฝ้ายภูเขาไฟ ภูอัคนี ผ้าซิ่นตีนไหมแดง เป็นผ้าไหมเอกลักษณ์ท้องถิ่นของชาวอำเภอพุ...

นครนายก

เกษตรกรบ้านแก่งสามชั้น ตำบลสาริกา รวมกลุ่มกันดูแลรักษาส้มโอด้วยการควบคุมศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) ภาย...

อุตรดิตถ์

เป็นกลุ่มแม่บ้านที่ร่วมกันทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาจากกลุ่มแม่บ้านบ้านท่ามีฝีมือกา...

นครราชสีมา

ม.4 ต.ขามสะแกแสง ห่างจากที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสงประมาณ 5 กิโลเมตร ตามเส้นทางขามสะแกแสง-โนนสูง เป็นไร...

ระยอง

กลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา (สวนหอมมีสุข) ตั้งอยู่ที่บ้านไร่จันดี ตำบลกระเฉด ตามประวัติประเทศไทยมีการค้าข...

อ่างทอง

ตั้งอยู่ในตำบลศรีพราน ปัจจุบันคุณกัลยา อินทร์โต เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกในกลุ่มมาช่วยกันผลิตงานประเภ...

นนทบุรี

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดม จำหน่ายกล้วยตากแผ่น กล้วยทอด มะขามแก้ว แชมพูสมุนไพร ที่ตั้ง : หมู่...

ปราจีนบุรี

ตั้งอยู่ที่วัดสระมรกต ตำบลโคกไทย เป็นกลุ่มโบราณสถานทางพุทธศาสนาขนาดใหญ่ ที่สร้างซ้อนทับกันหลายสมัย เ...

พะเยา

กว๊านพะเยา กว๊าน หมายถึง หนองน้ำหรือบึงน้ำขนาดใหญ่ คำนี้มีใช้ในท้องถิ่นล้านนาเฉพาะที่จังหวัดพะเยาแห่...

นนทบุรี

เมื่อเอ่ยถึงเกาะเกร็ดสิ่งหนึ่งที่หลายคนนึกถึงคือเครื่องปั้นดินเผาหัตถกรรมพื้นบ้านอันเก่าแก่ที่สุดของ...

ระนอง

ก้องวัลเลย์ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วมือและท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งนี้ อยู่ที่อำเภอกระบุรี...

ปราจีนบุรี

ตั้งอยู่ที่ค่ายพรหทโยธี ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นหน่วยทหารรักษาพร...

Result 37-48 of total 4,486