สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว

แม่ฮ่องสอน

กองแลน สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอีกชื่อหนึ่งว่า "ปายแคนยอน&qu...

ลำปาง

ถ้าการได้เดินช็อปปิ้งในบรรยากาศเก่าๆ ที่ปลุกอดีตอันงดงามให้ฟื้นคืนสู่ชีวิตชีวา คือประสบการณ์ อันคลาส...

ลำพูน

จำหน่ายผ้าทอยกดอกเอกลักษณ์เมืองลำพูนจากอำเภอเมืองลำพูน ไม้แกะสลักจากอำเภอแม่ทา ผ้าทอผ้าฝ้ายทอมือจากอ...

เชียงใหม่

เป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมโอเรียนเต็ล ดาราเทวี จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เช่น ผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง เครื่องปร...

ตาก

กาดหรือตลาดถนนคนเดินริมแม่น้ำปิงแห่งนี้ไม่ใช่กาดธรรมดา แต่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากถนนคนเดินที่อื่น เ...

เชียงใหม่

เป็นแหล่งรวมจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม เครื่องใช้ของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ ของที่ระลึกแล...

อ่างทอง

1. ไร่นาสวนผสม สมจิต เริงโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง เข้าทางวัดจันทร์นิมิต ไป 3 ...

กรุงเทพมหานคร

ตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงคาลิปโซ่ การแสดงสาวประเภทสองแห่งแรกในกรุงเทพฯ ที่เปี่ยมด้วย ประสบการณ์การในก...

กรุงเทพมหานคร

ชมสุดยอดศิลปะการแสดงชั้นสูง โขน~ศาลาเฉลิมกรุง “ชุดหนุมานชาญกำแหง” ถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงาม ต...

พิษณุโลก

เดิมเป็นกำแพงดินเช่นเดียวกับกำแพงเมืองสุโขทัย คาดว่าสร้างขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถเพื่อเตรี...

น่าน

เป็นแหล่งโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัด กำแพงเมืองน่านเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บอกถึงความมั่นคงของ...

อุตรดิตถ์

กำแพงเมืองพิชัย เป็นกำแพงเมืองเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ำน่านทางทิศตะวันออก จากการสำรวจทางโบราณคดีพบว่า สภา...

Result 49-60 of total 4,516