สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว

ระนอง

อยู่ในเขตบ้านทับหลี ตำบลละมุ กิโลเมตรที่ 545 ของทางหลวงหมายเลข 4 ห่างจากเขตเทศบาลเมือง 66 กิโลเมตร บ...

นครศรีธรรมราช

คอนโดนกนางแอ่น ทองคำขาวแห่งเมืองปากพนัง แต่เดิมนกนางแอ่นกินรัง (Edible–nest Swiftlet)ได้มาอาศั...

อ่างทอง

วัดจันทรารามเป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่ที่บ้านช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกพุทรา ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทองไ...

ปราจีนบุรี

วัดบางกระเบาอยู่บนถนนสายบ้านสร้าง-บางแตน ต.บางกระเบา ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านสร้างประมาณ 6 กิโลเมตร...

นราธิวาส

ภายในมีสนามกอล์ฟขนาด 9 หลุม สนามยิงปืน ศาลและพระรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ นอกจากนี้ภายในค่ายยังมี...

ประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตทหารที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทองค์กรส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ปี 2002

สมุทรสงคราม

เมื่อมาถึงบริเวณค่ายจะมองเห็นแนวกำแพงจำลองสร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์จากการสู้รบ ค่ายแห่งนี้เป็นค่ายทหา...

ลำปาง

เป็นหน่วยทหารจัดนำเที่ยวเดินป่าเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ค่ายและบริเวณใกล้เคียงจัดฝึกอบรมวิชาการเดินป่า แ...

กาญจนบุรี

นอกเวลาการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร จะเปิดเป็นค่ายฝึกสำหรับประชาชนทั่วไปเพื่อสนุกกันกิจกรรมทดสอบกำลังใจ...

ราชบุรี

ค่ายหลวงบ้านไร่ อยู่ที่ตำบลคลองตาคต ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธารามประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นค่ายเสือป่าในอ...

ขอนแก่น

เป็นที่รวบรวมและเรียบเรียงชีวประวัติ ผลงานสำคัญของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ไว้

นครปฐม

คาวบอยแลนด์ เป็นศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร บนเนื้อที่ 150 ไร่ ก่อตั้งขึ้น พ.ศ. 2542 ผู้สนใจจะได...

Result 85-96 of total 4,486