สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว

เพชรบุรี

บนพื้นที่กว่า 35 ไร่ ในบรรยากาศดินแดนทวีปแอฟริกาตะวันออก รูปแบบสถาปัตยกรรมในสไตล์โมร็อกโก พร้อมเครื่...

อุดรธานี

ตั้งอยู่ที่วัดศิริสุทโธ มีศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงให้ความเคา...

เลย

อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอภูเรือ 3 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีไม้ดอกเมืองหนาวและไม้ประด...

กรุงเทพมหานคร

คิดส์ ซาเนีย อยู่ในชั้น 5 ศูนย์การสยามพารากอน ถนนพระราม 1 เป็นศูนย์การเรียนรู้และบันเทิงสำหรับเด็กร...

จันทบุรี

ฝรั่งเศสได้สร้างคุกขี้ไก่เพื่อใช้กักขังคนไทยที่ต่อต้านฝรั่งเศส มีลักษณะเป็นหอสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างย...

พระนครศรีอยุธยา

ตั้งอยู่ที่ถนนป่าโทน เป็นตัวอย่างของหมู่เรือนไทยภาคกลาง ในรูปแบบเรือนคหบดีไทยสมัยโบราณ เดิมเป็นจวนสม...

มหาสารคาม

คุ้มบุญตามทัน พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญา ตั้งอยู่ที่ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน หมู่ที่ 17 ตำบลแก่งเลิงจาน เป็น...

แพร่

คุ้มวิไชยราชา หรือ บ้านวิชัยราชา เป็นคุ้มของพระวิไชยราชา (เจ้าหนานขัติ แสนศิริพันธุ์) พระวิไชยราชานค...

ฉะเชิงเทรา

เกิดจากแนวคิดและแรงบันดาลใจของเจ้าของที่ต้องการพัฒนาผืนดินให้มีคุณค่าด้วยงานศิลป์และดินเผา มาเป็นศูน...

เชียงใหม่

เป็นศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา เพื่อเก็บข้อมูล และค้นคว้า วิจัย อันนำไปสู่แนวทางในการอนุรักษ์ที่ถูกต้อง ...

น่าน

คุ้มเจ้าราชบุตร(เจ้าหมอกฟ้า ณ น่าน) เดิมบริเวณนี้เป็นเรือนหอของเจ้าพรหมสุรธาดาและเจ้าแม่ศรีโสภา ก่อน...

สิงห์บุรี

ตั้งอยู่ที่บ้านเจดีย์หัก หมู่ 1 ตำบลบ้านแป้ง ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีไปประมาณ 16 กิโลเมตร

Result 97-108 of total 4,486