headline
สถานที่ท่องเที่ยว
ค้นหา

สถานที่ท่องเที่ยว

จุดชมวิวกะตะกะรน

ตึกโบราณสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส

ถ้ำสุมโน

บ้านชินประชา

บ้านตีลังกา

ประตูเมืองสู่ภูเก็ต

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ต

ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม