สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว

บ่อน้ำร้อนบ้านทุ่งยอ เป็นบ่อน้ำร้อนสาธารณะกลางแจ้ง ตั้งอยู่ที่ ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง อยู่ถัดจากน้ำพุร้อนรักษะวาริน ประม...

บ่อน้ำพุร้อนบ้านหาดยาย นั้นมีน้ำพุร้อนทั้งหมด 4 บ่อ น้ำพุร้อนสองบ่อก่อบ่อคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เมตร น้ำพุร้อนบ่อที...

อยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองระนองไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 4005 ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศตะวันออก

บ่อน้ำแร่ร้อนบ้านพรรั้ง อยู่ที่อำเภอเมืองระนอง บ่อน้ำร้อนในหุบเขาท่ามกลางธรรมชาติ น้ำใสสะอาดไม่มีกลิ่นกำมะถัน ได้บรรยาก...

เป็นชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลาม มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่พึ่งพิงธรรมชาติในป่าชายเลนและอยู่อย่างพอเพียง โดยชุมชนสามารถบริห...

บ้านเก่าแก่ที่สุดหลังหนึ่งในจังหวัดระนองที่สร้างในปี พ.ศ. 2433 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นบ้านของท่านเทียนสือ ซึ่งเป็นหลา...

ที่พักหลังเล็กที่สร้างท่ามกลางธรรมชาติของสวนหมาก พืชเศรษฐกิจของจังหวัดระนอง โดยเจ้าของบ้านไร่ไออรุณซึ่งได้จบทางด้านสถาปน...

เป็นพระราชวังที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์การเสด็จประทับแรมจังหวัดระนองของพระมหากษัตริย์ 3พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพ...

ภูเขาหญ้าหรือเขาหัวล้านหรือเขาผี เป็นภูเขาที่ไม่มีไม้ใหญ่ขึ้น ในแต่ละฤดูจะได้บรรยากาศที่สวยงามแตกต่างกันไป ในฤดูฝนมีหญ้...

ตั้งอยู่ในหุบเหมืองเก่าบนเขาที่บริเวณบ้านทุ่งคา ตำบลหาดส้มแป้น ระนองแคนยอนเป็นภูมิประเทศที่เกิดจากการทำเหมืองโดยใช้น้ำฉี...

วัดบ้านหงาว เป็นวัดดังของ จ.ระนอง วัดนี้มีชื่อเสียงอยู่ด้วยกัน 3 อย่าง 1. วังมัจฉา มีปลาจำนวนมากและขนาดก็ใหญ่แบบที่ไม่เค...

อยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนอง ไปตามถนนหมายเลข 4004 (สายระนอง-ปากน้ำ) เป็นวัดเก่าแก่อายุร้อยกว่าปี ในวัดมีเจดีย์ศิลปะพม่าสูง ...

Result 13-24 of total 49