สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว

ระนอง

ห่างจากเขตเทศบาลเมืองระนองเป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร สิ่งน่าสนใจภายในวัดหาดส้มแป้นคือ ปลาพลวง ซึ่ง...

ระนอง

เป็นดินแดนในฝั่งสหภาพพม่า ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับประเทศไทย โดยมีแม่น้ำกระบุรีกั้นขวางตรงตัวจังหวัดระนองพอ...

ระนอง

ศาลหลักเมืองเป็นอีกสถานที่ศักดิ์สิทธ์ของเมืองระนอง ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าเยี่ยม...

ระนอง

เป็นสถานที่สำคัญด่านแรกของจังหวัดระนอง อนุสาวรีย์แห่งนี้เป็นที่ตั้งของ “หินสลักพระปรมาภิไธย จปร.” ขอ...

ระนอง

อยู่ห่างจากตัวเมืองระนองประมาณ 15 กิโลเมตร ป่าชายเลนหงาวเป็นแหล่งเกิดและเติบโตของสัตว์ทะเลนานาชนิด ก...

ระนอง

เป็นแหล่งธรมชาติป่าชายเลนที่อยู่ในตัวเมือง มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ สามารถชมพรรณไม้โกงกางชนิดต่างๆ...

ระนอง

รัฐบาลให้เอกชนเป็นผู้รับสัมปทาน มีกำหนด 15 ปี ป่าชายเลนโครงการคลองละอุ่น เริ่มดำเนินการปลูกพรรณไม้ตั...

ระนอง

สถานีรถไฟเขาฝาชี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของฐานเส้นทางรถไฟตัดผ่านกลางฐานมีลักษณะเป็นทางรถไฟคู่ขนานเพรา...

ระนอง

ห่างจากเขตเทศบาลเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นสุสานแบบจีนฝังศพของพระยารัตนเศรษฐี(คอชู้เจียง) เจ้าเมืองร...

ระนอง

หอพระเก้าเกจิ อยู่ใกล้พระราชวังรัตนรังสรรค์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนพระเกจิอ...

ระนอง

อยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองระนองไปตามทางหลวงหมายเลข 4004 (ระนอง-ปากน้ำ) ระยะทาง 9 กิโลเมตร

ระนอง

ป่าชาเลนแหลมมะขาม มีลักษณะทางนิเวศวิทยาที่สมบูรณ์มากและที่แปลกมีหาดทรายสีดำอยู่บริเวณดังกล่าวเป็นวงก...

Result 25-36 of total 49